Chuyển đổi hình thức khai thác biển

Theo quy hoạch tăng cường quản lý nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên thủy sản giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh sẽ chuyển đổi 10 hình thức khai thác thủy sản biển và nội đồng.Theo Sở NNN&PTNT, mục đích của chương trình chuyển đổi nhằm đạt 2 yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài, đó là bảo tồn và phát triển nguồn lợi thiên nhiên thủy sản và tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ổn định.

Trong năm 2016, tỉnh sẽ chấm dứt tình trạng tồn tại hàng đáy trên toàn tuyến sông Ông Đốc thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời. Từ đây đến năm 2021, sẽ có khoảng 10.000 hộ dân chuyên khai thác thủy sản được chuyển đổi sang các hình thức sản xuất khác, theo hướng phù hợp và bền vững hơn.

Nhằm tạo điều kiện cho những hộ thuộc diện chuyển đổi có cuộc sống tốt hơn, tỉnh triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, sẽ hình thành 10 - 20 hợp tác xã nghề, nhằm tạo công ăn việc làm cho bà con; trong đó, ưu tiên phát triển những nghề gắn bó với bà con: Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Riêng đối với khai thác biển, sẽ ưu tiên tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận vốn để nâng cấp, chuyển đổi từ tàu nhỏ sang tàu có công suất lớn, đủ khả năng ra khơi đánh bắt xa bờ.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn