Khó khăn về vốn trong thực hiện tái định cư

Theo quy hoạch đến năm 2020, để hoàn thành mục tiêu sắp xếp lại dân cư, Cà Mau cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do. Tuy nhiên, đến nay, công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn.

Toàn tỉnh hiện có hàng ngàn hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cần được di dời.

Theo quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006 - 2015 sẽ hình thành 35 cụm, tuyến dân cư mới trên địa bàn 8 huyện. Cụ thể, giai đoạn I (2006 - 2010) thực hiện 17 dự án, sắp xếp bố trí dân cư cho khoảng 7.800 hộ, nhu cầu vốn đầu tư 222,4 tỷ đồng; giai đoạn II (2011 - 2015) thực hiện 18 dự án, sắp xếp bố trí dân cư cho khoảng 6.073 hộ, nhu cầu vốn đầu tư 202,6 tỷ đồng. Song, đến nay, chỉ có 7 dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện, với kinh phí đã giải ngân gần 130 tỷ đồng, đạt 33% tổng vốn đầu tư được duyệt. Trong đó, đầu tư xây dựng hạ tầng với tổng vốn 20,991 tỷ đồng; sắp xếp dân cư kết hợp bố trí diện tích sản xuất (trồng màu) được 127,32ha, khoanh nuôi, bảo vệ rừng 495ha và chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản... Qua đó, chỉ mới bố trí tái định cư cho 487 hộ, với 1.948 khẩu.

Cái khó nhất của tỉnh hiện nay là nguồn vốn. Vì thiếu vốn nên tiến độ thực hiện dự án chậm, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, việc thực hiện bố trí dân cư không đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Đời sống của một bộ phận dân tái định cư, nhất là dân di cư tự do còn gặp nhiều khó khăn, do không đất sản xuất và không có nghề nghiệp ổn định. Bên cạnh đó, quỹ đất để thực hiện tái định cư, định canh còn thiếu, phải bồi thường, giải phóng mặt bằng với chi phí lớn, nhưng nguồn vốn không đảm bảo nên chỉ đáp ứng được đất ở, không có quỹ đất sản xuất. Một khó khăn nữa là áp lực dân di cư tự do từ địa phương khác đến ngày càng tăng, nhưng công tác quản lý dân cư, quản lý hộ tịch, hộ khẩu tại một số địa phương còn hạn chế, dẫn đến không kịp thời phát hiện và xử lý tình trạng dân di cư tự do vào rừng phòng hộ, cửa sông, cửa biển… để sinh sống.

“Giải quyết vấn đề con người và chuyển đổi nghề cho cư dân ven biển, hiện tại trên địa bàn tỉnh chỉ có nguồn vốn từ Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) đang được triển khai tại 8 tỉnh trong cả nước, trong đó có Cà Mau. Tuy nhiên, nguồn vốn để xây dựng mô hình trong dự án này không lớn, bình quân chỉ vài trăm triệu đồng mỗi năm nên cũng chưa thể giải quyết được hết các vấn đề về chuyển đổi nghề cho cư dân ven biển. Hiện UBND tỉnh đang cho chủ trương đơn vị xây dựng đề án để nhóm tàu cá có công suất dưới 20CV chuyển đổi nghề. Tuy vậy, đối tượng ngư dân sống ven rừng phòng hộ như hiện nay cũng không nằm trong danh mục tàu cá dưới 20CV nên cũng không có cách nào hỗ trợ chuyển đổi nghề được”, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh, ông Đỗ Chí Sỹ thông tin.

Trưởng phòng Di dân, Chi cục Phát triển nông thôn Cà Mau, ông Phùng Sơn Kiệt chia sẻ: “Để giải quyết dứt điểm vấn đề con người sinh sống ven đê và dưới tán rừng phòng hộ này thì chỉ có cách duy nhất là đào tạo nghề phù hợp và làm tốt tái định cư. Nhưng với nguồn vốn tái định cư và giải quyết việc làm cho dân sống ven biển chưa được 30% nhu cầu như hiện tại thì vấn đề tái định cư và giải quyết việc làm cho cư dân ven biển sẽ tiếp tục là bài toán khó”.

Thời gian tới, Cà Mau sẽ tăng cường quản lý chặt tình trạng dân di cư tự do từ nơi khác đến, ngăn chặn kịp thời tình trạng cất nhà trái phép tại khu vực vùng cửa sông, ven biển, rừng phòng hộ rất xung yếu, khu vực thường xảy ra thiên tai, sạt lở đất và những nơi có nguy cơ bị thiệt hại khi xảy ra thiên tai. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, di dời hộ dân hiện hữu đến nơi an toàn, nhằm từng bước giảm số hộ dân tại các khu vực này. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tích cực huy động nhiều hơn các nguồn lực để đầu tư hạ tầng, gắn liền với tạo việc làm cho hộ dân tại các khu tái định cư. Trong đó, thực hiện tốt hơn nữa việc bố trí tái định cư và giải quyết việc làm tại chỗ: Thuê, khoán hộ dân quản lý bảo vệ rừng, kết hợp nuôi một số loài thủy sản và du lịch sinh thái dưới tán rừng ở những nơi có điều kiện; tổ chức để hộ dân tham gia quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ, kết hợp nuôi trồng và khai thác hợp lý một số loài thủy sản…

Công tác triển khai thực hiện việc chuyển nghề và bố trí tái định cư tại những vùng sản xuất phù hợp, trước mắt tỉnh đã chỉ đạo các huyện ven biển kết hợp với các công ty lâm nghiệp tuyển chọn, đào tạo nghề nông, lâm nghiệp và bố trí định cư tại diện tích sản xuất của công ty để lao động gắn bó ổn định, lâu dài tại các đơn vị này.

Về giảm nghèo, tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 8/8/2011 của Tỉnh ủy về đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020. Tiếp tục điều tra, rà soát, phân loại các hộ dân sinh sống ven biển để đề ra giải pháp thích hợp đối với từng đối tượng cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả và tính bền vững đối với những ngành nghề đã có. Đối với những hộ có điều kiện, chuyển sang nghề khác có hiệu quả hơn hoặc di dời tái định cư nơi khác.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn