Lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2016, phấn đấu diện tích nuôi tôm công nghiệp đạt 11.000ha, quảng canh cải tiến đạt 90.000ha, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 335 ngàn tấn, trong đó tôm nuôi 170 ngàn tấn.Tuy nhiên, trước cảnh báo thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng của hiện tượng ElNino, ngành Nông nghiệp xây dựng lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản với những thời điểm cụ thể. Theo đó, trên cơ sở nhận định tình hình mùa khô, nghề nuôi tôm sú chỉ nên nuôi một vụ trong năm, thời gian thả giống từ tháng 1 đến 4; tôm thẻ chân trắng 2 vụ trong năm theo lịch thả giống vụ 1 như tôm sú và vụ hai từ tháng 8 đến 10. Đối với hình thức quảng canh cải tiến, khuyến khích chỉ nuôi hai vụ trong năm, phải có thời gian phơi đất 45 ngày giữa các vụ nuôi. Nuôi tôm quảng canh, cần thả cắt vụ để có thời gian cải tạo đất và phải phơi ao giữa vụ từ 15 - 30 ngày. Nên có khu ương giống trước khi thu hoạch lúa để tranh thủ mùa vụ đối với tôm - lúa; chỉ nên phơi đầm từ 7 - 10 ngày, vì lâu hơn sẽ ảnh hưởng đến cây rừng đối với hình thức tôm - rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư cùng Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố chủ động phối hợp tổ chức, hướng dẫn, khuyến cáo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai lịch thời vụ năm 2016 đến người sản xuất, đồng thời theo dõi tình hình, kịp thời xử lý dịch bệnh, giúp nông dân có được những vụ mùa hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn