Ngành Nông nghiệp tập trung thực hiện nhiều giải pháp phát triển

Với tổng giá trị tổng sản phẩm ngư - nông - lâm nghiệp đạt 9.350 tỷ đồng, tăng 5,53% so với cùng kỳ, năm 2015 khu vực nông nghiệp và nông thôn tiếp tục có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế tỉnh.

Cà Mau đang hướng đến phát triển mạnh loại hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và tôm - rừng; nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghiệp tại những nơi đảm bảo điều kiện.

Tổng sản lượng thủy sản đạt gần 500 ngàn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ. Trồng rừng mới 404ha, vượt 15% chỉ tiêu kế hoạch; trồng rừng thâm canh sau khai thác 1.550ha. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện tốt, chỉ xảy ra 2 vụ cháy, thiệt hại 1,4ha. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 13,6/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 10,1 tiêu chí so với thời điểm bắt đầu chương trình (năm 2010, đạt 3,5 tiêu chí/xã); đã có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 20,7% tổng số xã.

Đây là tiền đề, điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) năm 2016 đạt kết quả cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016, tạo đà hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, cần phải ra sức chỉ đạo thực hiện: Nuôi tôm công nghiệp gặp nhiều khó khăn, rủi ro cao, nguyên nhân chủ yếu do thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá tôm nguyên liệu giảm mạnh, giá vật tư đầu vào phục vụ sản xuất tăng cao; tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp từ ảnh hưởng của hiện tượng El Nino; tình trạng sạt lở đất ven sông, ven biển do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng ngày càng rõ nét, làm mất rừng phòng hộ, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân…

Dự báo năm 2016 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, đòi hỏi ngành NN&PTNT phải tiếp tục nỗ lực với quyết tâm cao. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đề nghị Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND huyện, TP. Cà Mau triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra; tập trung thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, trong đó tập trung phát triển những ngành hàng, sản phẩm chủ lực và có lợi thế của tỉnh gắn với xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp.

Rà soát, cập nhật quy hoạch sản xuất ngư, nông, lâm nghiệp và các quy hoạch, chương trình, dự án, đề án khác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và điều chỉnh Quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp 2 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển và U Minh Hạ thành 2 công ty cổ phần.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt quy hoạch đã được duyệt, nhất là thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân đưa nước mặn vào khu vực rừng tràm để nuôi tôm. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn (Nghị định 210).

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các đột phá chiến lược: Về thể chế, rà soát lại các văn bản, quy trình xử lý công việc thuộc ngành Nông nghiệp, tham mưu cấp thẩm quyền điều chỉnh theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết công việc và loại bỏ những thủ tục không hợp lý. Về đầu tư hạ tầng: Rà soát, huy động, bố trí nguồn lực đầu tư công trình phục vụ thủy lợi phục vụ sản xuất và phòng cháy, chữa cháy rừng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các công trình phát huy hiệu quả đầu tư ngay. Về nhân lực, tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu của ngành, kể cả đào tạo lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm tại chỗ. Về sản xuất: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, để người dân có điều kiện đóng góp nhiều hơn vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Về nuôi thủy sản, cần phát triển mạnh loại hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và tôm - rừng; nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghiệp tại những nơi đảm bảo điều kiện. Phát triển nuôi các đối tượng có hiệu quả kinh tế khác (cua, sò, cá). Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ cho vay đóng mới và nâng cấp tàu cá theo Nghị định số 67 của Chính phủ.

Mặt khác, do ảnh hưởng của El Nino, giá lương thực sẽ tăng lên, do đó phải tranh thủ cơ hội này để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu lúa gạo và các mặt hàng nông sản khác. Tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất lúa theo hình thức “Cánh đồng lớn” gắn với việc củng cố, đổi mới và phát triển mạnh kinh tế tập thể. Chỉ đạo sản xuất - lúa tôm ở những nơi đủ điều kiện, tránh chỉ đạo sản xuất ở những nơi không đảm bảo điều kiện, nhằm hạn chế thiệt hại cho người dân…

Với những giải pháp đã được chỉ ra, tin rằng ngành kinh tế Nông nghiệp sẽ đạt thành tích mới trong năm 2016, khẳng định thế mạnh và vai trò đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn