Vào cuộc quyết liệt - Phát huy vai trò đầu tàu của lãnh đạo đầu ngành

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình công tác năm 2018, trong đó xác định 156 nhiệm vụ chủ yếu, với nhiều đề án, chương trình trung và dài hạn quan trọng, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, phân công nhiệm vụ chi tiết đến từng sở, ban, ngành và địa phương, đồng thời xác định tiến độ thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ.

Kết quả chưa cao

Vẫn còn một số sở, ngành, địa phương chưa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh; trong tổng số 61 nhiệm vụ được xác định ban hành trong Quý I, đến ngày 26/3, chỉ có 24 nhiệm vụ hoàn thành, chiếm tỷ lệ 39,3%. Việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các hộ dân thực hiện điều kiện nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh chưa tốt; một số cán bộ cơ sở chưa nắm vững quy định về điều kiện nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh; việc tập huấn kỹ thuật nuôi đạt hiệu quả chưa cao; biên bản kiểm tra điều kiện nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh được xác lập chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát địa bàn và xử lý vi phạm trong nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh chưa được thực hiện tốt; quy chuẩn kỹ thuật hệ thống điện tại hộ nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh chưa thật sự phù hợp với tình hình thực tế và chưa bao quát hết các yêu cầu về an toàn trong sử dụng điện.

Từ cuối năm 2017 đến nay, số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài tăng lên rất nhanh; sự nhận thức và tham gia đấu tranh chống các hành vi vi phạm của cộng đồng ngư dân còn hạn chế; ngư dân chưa phối hợp tốt trong việc lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát tàu cá; các ngành chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra chưa thực sự quyết liệt; việc kiểm điểm trách nhiệm của các ngành chức năng chưa nghiêm, chưa chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm và mức độ ảnh hưởng; chưa thường xuyên rà soát, cập nhật phương tiện tái phạm để xử lý nghiêm theo quy định; chưa kịp thời rà soát, báo cáo, đề xuất tháo gỡ khó khăn, bất cập của các quy định trong thực hiện các biện pháp trang bị thiết bị giám sát tàu cá hoạt động trên biển.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo kiên quyết dùng biện pháp mạnh để xử lý vi phạm: Tước bằng thuyền trưởng và tịch thu phương tiện vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài vì ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt nước nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết Quý I, với những chỉ đạo sát với tình hình thực tế.

Quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm

Diện tích ao nuôi tôm công nghiệp đến nay là 9.615ha, đạt 87% kế hoạch, giảm 49ha so với cuối năm 2017 (diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 1.442ha/1.183 hộ nuôi). Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 108.857ha, đạt 84% so với kế hoạch, tăng 6.168ha so với cuối năm 2017. Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi - ông Nguyễn Chí Thuần thông tin, đến thời điểm này mô hình nuôi tôm siêu thâm canh và thâm canh đang phát triển tốt với 695 hộ và 628,4ha; về vấn đề bảo vệ môi trường thì thường xuyên cử đoàn kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong khi huyện Phú Tân cũng có diện tích nuôi không kém Đầm Dơi nhưng lại gặp khó trong công tác đảm bảo môi trường nuôi.

Tiến độ thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản chưa đạt yêu cầu. Chính sách tín dụng (cho vay đóng mới, sửa chữa), chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển hàng hóa, chính sách đào tạo… chưa phát sinh thêm số liệu so với cuối năm 2017.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều thuận lợi do những tháng đầu năm 2018 có mưa rải rác, độ ẩm cao. Các đơn vị chủ rừng cần nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; hạt kiểm lâm các huyện thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017 - 2018; vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng tăng so với cùng kỳ.

Quý II, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung vào nhiệm vụ kinh tế trọng tâm, lấy hình thức nuôi tôm siêu thâm canh làm động lực.

Phấn đấu đến cuối năm 2017, bình quân đạt 12,4 tiêu chí/xã; tăng 8,9 tiêu chí/xã so với thời điểm xuất phát (3,5 tiêu chí/xã), kết quả cụ thể có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 36,6% (năm 2017, có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới); có 30 xã đạt từ 10 - 13 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 36,6%; có 22 xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 26,8%. Kế hoạch phấn đấu đến cuối năm 2018 công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông mới...

Trong Quý II/2018, tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện 13 vấn đề quan trọng; trong đó, trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Ngoài ra, tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chuẩn bị các kế hoạch liên kết, phối hợp cụ thể thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long; chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện Đề án quản lý xe ô-tô công tập trung trên địa bàn tỉnh; quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách theo kế hoạch; quản lý chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là xăng dầu; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh và xuống giống vụ hè thu; tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chủ rừng khu vực U Minh Hạ và rừng cụm đảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy theo phương án được duyệt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nêu rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tiếp tục bám sát chương trình hành động của tỉnh, nghị quyết của Trung ương để thực hiện tốt chương trình công tác Quý II của tỉnh. Trong đó, tăng cường quản lý chặt chẽ đối với mô hình nuôi tôm công nghiệp; tập trung chỉ đạo thu hoạch dứt điểm lúa vụ 2, chuẩn bị sản xuất vụ hè thu; tăng cường xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng; thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh khai thác các nguồn thu ngân sách; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát hàng hóa; quan tâm chỉ đạo giải ngân các nguồn vốn sẵn có trong xây dựng; tập trung xây dựng các công trình và đẩy nhanh tiến độ bảo trì các tuyến đường giao thông mùa khô; tăng cường công tác hướng dẫn bảo vệ môi trường; chuẩn bị tổ chức tốt Kỳ thi THPT Quốc gia năm học 2017 - 2018; chăm lo tốt cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chol Chnam Thmay vui vẻ, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, công khai thủ tục hành chính trên môi trường mạng, đặc biệt thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 4; thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật; rà soát, chấn chỉnh công tác phòng, chống cháy nổ; quản lý nắm chặt địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt quy định về an toàn giao thông.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn