75/130 đơn vị có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định

Thông tin từ Sở Nội vụ Cà Mau, hiện tại, tất cả các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao hiệu quả hoạt động theo cơ chế này là nội dung quan trọng, nằm trong kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thời gian qua. Hiện tại, 75/130 đơn vị có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ diện tích, đạt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

Nâng chất hoạt động của bộ phận tiếp nhận góp phần quan trọng trong lộ trình cải cách hành chính tỉnh Cà Mau.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã ban hành 16 quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông về thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã. UBND TP. Cà Mau, huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn, huyện Thới Bình đã thực hiện đặt camera giám sát việc thực thi công vụ của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Riêng, UBND huyện Đầm Dơi và huyện Năm Căn đã triển khai thực hiện đặt camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các đơn vị cấp xã.

Bộ phận “một cửa” nếu hoạt động hiệu quả sẽ rất thuận lợi cho người dân. Bởi đây là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân về lĩnh vực mà họ cần giải quyết.

Là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, để giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quán triệt đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phải chuyển biến ý thức từ quản lý sang phục vụ. Các cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn về trình độ chuyên môn… góp phần vào thực hiện thành công chương trình CCHC tại đơn vị. Trọng tâm là trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC liên quan đến hoạt động của ngành.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận trên 1.700 hồ sơ TTHC, trong đó 1.483 thủ tục được giải quyết sớm hơn quy định, chỉ có 6 trường hợp bị trả quá hạn. Nguyên nhân do có nhiều hồ sơ phức tạp, cần có ý kiến của các ngành, địa phương liên quan, ảnh hưởng đến thực tế giải quyết, Luật Đầu tư mới nên còn vướng nhiều thủ tục, làm chậm thời gian giải quyết… Hiện tại, số ngày đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tại Sở giảm từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định; một số trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khi có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được trả ngay trong ngày. Bên cạnh đó, Sở thường xuyên rà soát các TTHC nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy.

Cà Mau đã và đang đặt ra nhiều chương trình hành động nhằm cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Hiện đại hóa nền hành chính, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Để bộ phận này hoạt động hiệu quả, việc đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin là việc cần được quan tâm hàng đầu. Đây là cách để cán bộ, công chức vừa giải quyết được công việc tại bộ phận “một cửa”, vừa giải quyết được công việc chuyên môn khác. Bên cạnh đó, bộ phận “một cửa” cần phải thường xuyên được củng cố, giám sát và kiểm tra, đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong quy chế tổ chức, hoạt động, phối hợp. Có như vậy mới thực sự là “một cửa” trong giải quyết các TTHC.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn