Cà Mau chú trọng kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập một đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) lồng ghép chung với hoạt động cải cách hành chính (CCHC). Qua đây đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh nhiều hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ.

Kết quả đã kiểm tra 14 đơn vị (5 đơn vị cấp tỉnh; 9 đơn vị cấp huyện). Qua kiểm tra, đã phát hiện và đề nghị xử lý một số hạn chế, khó khăn trong việc xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động này; công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Thông qua hoạt động kiểm tra, nhiều hạn chế, thiếu sót trong thực thi công vụ được chấn chỉnh kịp thời.

Trên cơ sở kết luận của đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8952/UBND-NC ngày 10/11/2017 về việc nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC. Riêng đối với Sở Tài chính và UBND huyện Phú Tân đã ban hành kế hoạch chấn chỉnh công tác CCHC trong những tháng cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, công tác tự kiểm tra cũng được chú trọng thực hiện, kết quả có 9/9 huyện, TP. Cà Mau tổ chức đoàn kiểm tra đối với các phòng, ban chuyên môn và đơn vị cấp xã trực thuộc; đa số các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện kiểm tra thông qua việc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban, các hội nghị sơ kết, tổng kết định kỳ hằng năm... Kết quả, đã phát hiện và chỉ đạo xử lý một số vấn đề hạn chế, khó khăn về công tác cán bộ; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai TTHC; điều kiện làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị cấp xã...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn