Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh Cà Mau được thành lập là bước tiến quan trọng trong hoạt động cải cách hành chính. Qua hơn một năm hoạt động, có nhiều kết quả tích cực, mức độ hài lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đạt mức khá cao. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện cũng gặp không ít khó khăn.

Theo đó, để tập trung đầu mối tiếp nhận, giải quyết TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đưa toàn bộ TTHC của các sở, ngành tỉnh về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm, trừ 52 TTHC đặc thù.

Tính đến ngày 6/3/2018, tại Trung tâm đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 1.576/1.618 thủ tục. Trong đó, có 113 thủ tục thuộc lĩnh vực thuế; 2 thủ tục của Công an tỉnh; số còn lại thuộc các sở, ngành.

Định kỳ hàng tuần, Trung tâm đều rà soát, cập nhật, niêm yết TTHC tại Trung tâm và trên Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và tổ chức thực hiện.Trung tâm phối hợp chặt chẽ với bộ phận Giám sát và Giải quyết khiếu nại tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức của sở, ngành tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm; thực hiện đúng quy định về nghỉ phép, cử người trực thay. Phối hợp với các sở, ngành tỉnh thay đổi, bổ sung và cắt giảm số lượng người làm việc tại Trung tâm phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm (đến nay còn 52 người, giảm 13 người so với thời điểm mới đi vào hoạt động).

Định kỳ 6 tháng một lần, Trung tâm tổ chức nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành làm việc tại Trung tâm. Mặc dù bước đầu cũng có một vài công chức, viên chức chưa quen với môi trường làm việc mới, do bị áp lực về thời gian, chịu sự giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera, nhưng từng bước đã dần dần đi vào ổn định và có nền nếp.

Theo đánh giá của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau, nhìn chung, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành khá tốt nội quy, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Tuy nhiên, từng lúc vẫn còn công chức, viên chức đi trễ, về sớm hoặc kỹ năng giao tiếp, ứng xử chưa tốt, khách hàng chưa thật sự hài lòng, đặc biệt là những người trực thay.

Việc bố trí công chức, viên chức bước đầu tại Trung tâm chưa hợp lý, có một số công chức, viên chức trình độ chuyên môn còn hạn chế.Việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ xử lý, trả kết quả trễ hạn chưa được các cơ quan, đơn vị chủ động thực hiện; còn mang nặng về hình thức. Một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong việc chỉ đạo, thực hiện xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, từ đó dẫn đến hồ sơ trễ hạn trên hệ thống tương đối nhiều.

Một số TTHC gặp khó khăn, vướng mắc về thời gian giải quyết: Chưa xác định được tổng thời gian giải quyết (các TTHC phải thông qua các hội đồng, lấy ý kiến các cơ quan có thẩm quyền liên quan); TTHC ấn định chỉ giải quyết trong một giai đoạn nhất định (Sở Công thương); không xác định rõ thời gian hoàn thành và trả sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); chưa xác định giới hạn thời gian thực hiện nghĩa vụ của công dân khi tham gia giải quyết TTHC (Sở Tài nguyên và Môi trường).

Bên cạnh đó, hạn chế ở đây cũng là do phần mềm Một cửa điện tử mới đưa vào vận hành, song song với đó là việc hiệu chỉnh, nâng cấp, hoàn thiện và bổ sung những tính năng mới nên có lúc vận hành chưa ổn định, lỗi mất kết nối dữ liệu, từ đó gặp khó khăn trong quá trình xử lý. Việc đăng tải công khai TTHC lên Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh từng lúc chưa đầy đủ, kịp thời; nhiều thủ tục đăng tải không xác định được nơi tiếp nhận hồ sơ, không đăng tải biểu mẫu, không có hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến đối với những thủ tục mức độ 3, mức độ 4...

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến còn hạn chế, chưa phát huy hiệu quả; tổ chức, người dân, doanh nghiệp còn tâm lý e ngại, chưa quen với hình thức nộp hồ sơ qua mạng; các cơ quan chức năng chưa có những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 (năm 2017 chỉ có 22,06% hồ sơ nộp trực tuyến).

Hiện nay, theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương chưa quy định cụ thể mô hình tổ chức bộ máy và biên chế trung tâm hành chính công tập trung cấp tỉnh, cũng như các chế độ, chính sách có liên quan. Vì vậy, có một số cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức còn nghi ngờ về tính hiệu quả của mô hình này, từ đó tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của Trung tâm.

Tới đây, ngoài những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn theo đúng thẩm quyền thì việc tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên thông; xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với hồ sơ xử lý trễ hạn; việc phối hợp quản lý công chức, viên chức... cũng là yêu cầu cần thiết được đặt ra.

Ngoài ra, phía Trung tâm cũng kiến nghị nên đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của UBND tỉnh, qua đó bố trí ổn định nơi làm việc của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành văn bản quy định mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, làm cơ sở pháp lý để tỉnh tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn