Chuyển mục đích sử dụng đất: Nhiều sai sót cần chấn chỉnh

Theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, qua thanh tra công tác quản lý đất đai TP. Cà Mau trong năm 2015 và 2016, cho thấy nhiều sai sót, trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Trên cơ sở những sai sót phát hiện, Đoàn Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cà Mau chỉ đạo tiến hành rà soát việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên các địa bàn xã, phường còn lại, đặc biệt đối với các tuyến đường, hẻm tự phát chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt.Trên cơ sở những sai sót phát hiện, Đoàn Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cà Mau chỉ đạo tiến hành rà soát việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên các địa bàn xã, phường còn lại, đặc biệt đối với các tuyến đường, hẻm tự phát chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được phê duyệt, chỉ tiêu chuyển mục đích sang đất ở hộ gia đình, cá nhân Phường 1, Phường 7, Phường 8, Phường 9 và xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau) là 1,7ha, nhưng không xác định vị trí cụ thể. Thực tế năm 2015 cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở 2,23ha. Năm 2016 là 2,61ha.

Qua kiểm tra cho thấy, trong năm 2015, 2016, UBND TP. Cà Mau thiếu căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt, mà căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất (trên cơ sở chứng chỉ quy hoạch do Phòng Quản lý đô thị TP. Cà Mau cấp) để cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Bên cạnh đó, đa số các hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định: Không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, biên bản xác minh thực địa, văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; các biên bản thẩm tra trong hồ sơ chuyển mục đích có nội dung chưa phù hợp với hướng dẫn thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

Về thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích: Có 17 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi trường nhưng UBND TP. Cà Mau cấp.

Một số trường hợp thửa đất ở vị trí chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đường tự mở, hẻm tự mở, đường quy hoạch dự kiến (chưa được đầu tư xây dựng), chưa đảm bảo hạ tầng kỹ thuật nhưng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị: Thửa đất số 112, 129, Tờ bản đồ số 47; Thửa đất số 22, Tờ bản đồ số 53; Thửa đất số 113, 157, Tờ bản đồ số 57; Thửa đất số 115, Tờ bản đồ 74; Thửa đất số 44, 99, Tờ bản đồ 85 (Phường 9); Thửa đất số 214, 236 Tờ bản đồ số 26 (Phường 8).

Về cấp Chứng chỉ Quy hoạch số 18/CCQH-UBND ngày 3/2/2015 và Chứng chỉ quy hoạch số 54/CCQH-UBND ngày 24/3/2016 không đúng theo quy hoạch được phê duyệt, cụ thể: Theo Quy hoạch điều chỉnh khu Trường Cao đẳng Sư phạm, khu dân cư lân cận tại Phường 8 và xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau) tỷ lệ: 1/2000, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 165/QĐ-CTUB ngày 19/3/2004, thể hiện đoạn cuối của tuyến đường số 3 (đường dự kiến) đi vào Thửa đất số 214, Tờ bản đồ số 26, Phường 8, một đoạn dài khoảng 20m, rộng 18m.

Tuy nhiên, theo mặt bằng định vị (kèm theo chứng chỉ quy hoạch do UBND TP. Cà Mau cấp) thể hiện tuyến đường số 3 có đoạn cuối đi vào Thửa đất số 214 dài chỉ có 2m, rộng 18m.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Cà Mau cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đối với Thửa đất số 214, trong đó có diện tích đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khoảng 324m2.

Phòng Quản lý đô thị TP. Cà Mau giải trình là theo quy hoạch được phê duyệt, tuyến đường số 3 có đoạn cuối đi vào Thửa đất số 214 là tuyến đường cùng, không đấu nối với đường Nguyễn Công Trứ; đồng thời, tại khu vực này, UBND TP. Cà Mau đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết Khu dân cư Khóm 1, Phường 8, TP. Cà Mau, đồ án đã được thông qua Hội đồng kiến trúc Quy hoạch TP. Cà Mau (do Giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng) theo hướng điều chỉnh đoạn cuối tuyến đường số 3 không còn tiếp giáp với Thửa đất số 214. 

Một số hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quá thời gian theo quy định...

Trên cơ sở những sai sót phát hiện, Đoàn Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Cà Mau chỉ đạo tiến hành rà soát việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên các địa bàn xã, phường còn lại của TP. Cà Mau, đặc biệt đối với các tuyến đường, hẻm tự phát chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt; các phần đất hiện trạng giữ lại theo đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt nhưng chưa đầu tư cơ sở hạ tầng, để tránh phát sinh các khu dân cư làm mất vẻ mỹ quan đô thị, không đảm bảo phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng sau này.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn