Doanh nghiệp có đặt lòng tin vào hệ thống tòa án, tư pháp?

Thiết chế pháp lý là một trong 10 chỉ số thành phần của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong năm 2017, chỉ số này của Cà Mau nằm trong nhóm chỉ số thấp hơn điểm trung vị của cả nước và giảm điểm so với năm 2016. Sang năm 2018, vẫn không mấy khả quan, điểm số ở chỉ số này lại bị giảm điểm.

Việc tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tránh những rủi ro pháp lý là việc cần được quan tâm đúng mức.Việc tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhằm tránh những rủi ro pháp lý là việc cần được quan tâm đúng mức.

Thiết chế pháp lý là chỉ số đo lường lòng tin của cá nhân, doanh nghiệp (DN), tổ chức đối với hệ thống tòa án, tư pháp của tỉnh, gồm 12 chỉ số con thành phần về: Chỉ số DN tin tưởng vào khả năng bảo vệ pháp luật về vấn đề bản quyền, hoặc thực thi hợp đồng; trợ giúp pháp lý hỗ trợ DN đúng luật để khởi kiện khi có tranh chấp; chỉ số thành phần liên quan đến hoạt động xét xử các vụ việc tranh chấp của các DN ngoài quốc doanh và các vụ kiện kinh tế của DN...

Đối với chỉ số này, trong năm 2018, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp lồng ghép tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 tại các xã, phường, thị trấn 11 lớp với 1.500 lượt người tham dự; phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định pháp luật. Kết quả, năm 2018, toàn tỉnh giải quyết 52/65 vụ tố cáo (trong đó, Thanh tra tỉnh xử lý 9/10 vụ tố cáo), công tác giải quyết tố cáo, chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về truyền thông hỗ trợ pháp lý cho DN năm 2018 trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh Cà Mau nhằm tạo cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và DN trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN trên địa bàn tỉnh.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan, nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hồ sơ thi hành án có đủ điều kiện thi hành, kết quả tổng số thụ lý năm 2018 là 21.565 việc, đã giải quyết xong 12.454 hồ sơ có điều kiện giải quyết (vượt trên 6% so với chỉ tiêu đươc giao) và 5.140 chưa có điều kiện giải quyết và 3.971 việc được ủy thác thực hiện.

Công an tỉnh đã rà soát, chưa phát hiện trường hợp các DN phải trả tiền “bảo kê” cho băng, nhóm côn đồ, xã hội đen; tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững và ổn định. Tình hình tội phạm trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2017.

Bước sang năm 2018, điểm số chỉ số này từ 5,45 điểm (thấp hơn điểm trung vị của cả nước) xuống còn 5,44 điểm. Dễ nhận ra rằng nguyên nhân của sự sụt giảm là do DN chưa tin tưởng vào khả năng bảo vệ của pháp luật về vấn đề bản quyền và thực thi hợp đồng; mức độ sẵn sàng của DN khi sử dụng tòa án để giải quyết các tranh chấp còn thấp; các quy định về cơ chế chính sách của tỉnh chưa được tuyên truyền sâu rộng, hình thức chưa phong phú, nên còn nhiều DN chưa được tiếp cận.

Theo chỉ số PCI thì việc nâng cao năng lực về pháp luật thông qua hình thức hỗ trợ pháp lý cho DN có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần ổn định sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của các DN trong nước và DN nước ngoài.

Như vậy, trong chỉ số này có những vấn đề cần quan tâm, đó là Dịch vụ hỗ trợ pháp lý là đơn vị kinh tế với vai trò là dịch vụ hỗ trợ nhưng loại hình DN này chưa thực sự phát triển. Nguyên nhân là vì cộng đồng DN khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, họ không hề quan tâm và đặt yếu tố thiết chế pháp lý làm chuẩn mực cho mọi hoạt động và chưa nhận thức được việc hoạt động được thực hiện trên nền tảng thiết chế pháp lý chặt chẽ là yếu tố phòng ngừa rủi ro, hạn chế phát sinh tranh chấp và điều kiện bảo vệ quyền lợi của DN. Từ đó, ít có DN nào nhờ dịch vụ hỗ trợ pháp lý tham gia hỗ trợ cho hoạt động, chỉ khi có phát sinh tranh chấp hay nguy cơ rủi ro phát sinh mới nhờ đến luật sư, chuyên gia tư vấn hay người hiểu biết pháp luật tham gia tư vấn bảo hộ quyền lợi, mà đáng lý ra những rủi ro đó có thể không xảy ra nếu có dịch vụ pháp lý tham gia hỗ trợ từ đầu.

Để cải thiện điểm số ở chỉ số này, nhiều ý kiến cho rằng UBND tỉnh cần có nhiều giải pháp thiết thực và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh. Việc nâng cao chỉ số thiết chế pháp lý, được xem là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.            

Ngoài ra, nên đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công khai quy trình giải quyết TTHC, nhằm tạo điều kiện cho DN, nhà đầu tư dễ dàng tiếp nhận đất đai đầu tư có sử dụng đất. Đồng thời chỉ đạo thụ lý giải quyết các vụ án mà DN khởi kiện đúng thời hạn tố tụng, đảm bảo công bằng, khách quan đối với hai bên đương sự; hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử, tạo điều kiện khi DN khởi kiện tại tòa án.

Hơn nữa, các cơ quan tư pháp phải tăng cường mối quan hệ trong việc xử lý những vụ án có tính chất phức tạp. Đặc biệt là tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án, nhất là việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật về kinh tế, thương mại; công khai trình tự, thủ tục thi hành án dân sự...

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng DN. Chủ động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm do HĐND và UBND tỉnh ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến lĩnh vực thuế, phí, lệ phí, tài chính, lao động, đầu tư, DN để tham mưu xử lý cho phù hợp.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn