Gần 1.000 chữ ký số được triển khai

Trước yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính mang tính phục vụ, việc tập trung đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính trở thành một yêu cầu cấp thiết, được ưu tiên hàng đầu.

Tỉnh đã triển khai chữ ký số cho các đơn vị cấp xã với gần 1.000 chữ ký, trong đó có hơn 200 chữ ký số cho tổ chức và hơn 700 chữ ký cho cá nhân.

Những năm qua, hệ thống CNTT tại các cơ quan hành chính công ở Cà Mau không ngừng được củng cố và phát triển. Việc ứng dụng CNTT đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Việc áp dụng CNTT vào công tác quản lý hành chính nhà nước đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công hiện nay bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm tin học được xử lý qua mạng máy tính.

Công tác ứng dụng, phát triển CNTT có nhiều chuyển biến tích cực. Hàng loạt các văn bản, quyết định, công báo, niên giám thống kê... có thể được tra cứu, tìm kiếm một cách dễ dàng trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh. Hiện nay, 100% các ban đảng, đảng ủy trực thuộc, các huyện, thành phố đã có hệ thống mạng nội bộ kết nối mạng diện rộng thông qua đường truyền tốc độ cao. Phần mềm một cửa, một cửa liên thông điện tử (ISO) được áp dụng thực hiện tại tất cả các cơ quan hành chính trên địa bàn.

Riêng với ứng dụng chữ ký số (CKS) , đã triển khai cho các đơn vị cấp xã với gần 1.000 chữ ký, trong đó có hơn 200 CKS cho tổ chức và hơn 700 chữ ký cho cá nhân. Tuy nhiên, việc ứng dụng CKS vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nhận thức và thói quen của người sử dụng. Để ứng dụng triệt để CKS, trao đổi giữa các cơ quan nhà nước phải được triển khai hoàn toàn theo hình thức điện tử. Trong khi đó, trao đổi điện tử trong các cơ quan nhà nước chỉ đang ở mức khởi đầu, chưa thực sự trở thành công cụ chính thống. Đối với các văn bản nhà nước, văn bản giấy với chữ ký “tươi” và “con dấu đỏ” hiện vẫn được xem là minh chứng duy nhất cho hiệu lực của văn bản. Văn bản điện tử mặc dù đã được Chính phủ công nhận có giá trị tương đương, nhưng trên thực tế chưa được người dùng sử dụng quen.

Mặt khác, hạ tầng chứng thực CKS chuyên dùng Chính phủ hiện đang đứng trước những yêu cầu cần mở rộng về quy mô và nâng cao năng lực phục vụ. Cần xây dựng cơ chế xác thực liên thông giữa hệ thống chứng thực CKS cho các cơ quan nhà nước với CKS cho doanh nghiệp. Cùng với đó, trước sự gia tăng về số lượng chứng thư số cấp phát mỗi năm và sự mở rộng phạm vi cấp phát cho các Bộ, ngành và địa phương, thì đây là những yêu cầu cần thiết.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, kết quả ứng dụng CNTT nói chung, CKS nói riêng tại nhiều cơ quan nhà nước của tỉnh vẫn chưa khai thác, phát huy tốt vai trò, tiềm năng, thế mạnh như đã hoạch định. Hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, như: Người đứng đầu tại một số đơn vị chưa xác định rõ trách nhiệm, chưa gương mẫu, quyết liệt trong việc ứng dụng CNTT; công tác tuyên truyền, phổ biến ứng dụng CNTT chưa sâu rộng; chưa có quy định bắt buộc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; chưa có sự kết hợp chặt chẽ giữa cải cách hành chính với CNTT; ứng dụng còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp với nhu cầu và yêu cầu của thực tế. Bên cạnh đó, hạ tầng CNTT chưa hoàn thiện; đội ngũ cán bộ chuyên trách về CNTT, quản trị mạng còn thiếu và năng lực hạn chế...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn