Gần 15 tỷ đồng thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đến cuối năm 2017

Báo cáo từ Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh, tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017, diễn ra chiều 8/8, tính đến ngày 30/6, các dự án ứng dụng CNTT đã giải ngân được trên 9,5 tỷ đồng, ước thực hiện đến ngày cuối năm gần 14,9 tỷ đồng.Theo đó, phần mềm VIC tiếp tục triển khai mở rộng thêm cho 10 đơn vị sử dụng thuộc hệ thống cơ quan Tòa án tỉnh và 9 huyện, thành phố, nâng tổng số đơn vị sử dụng là 440 đơn vị, trên 7.000 người sử dụng. Tuy nhiên còn khá nhiều đơn vị có tỷ lệ văn bản đi dưới 50%: Các cơ quan Đảng, Mặt trận, các Hội, đoàn thể các cấp.

Đến nay, tỉnh đã triển khai chữ ký số cho tất cả các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số chữ ký số đã triển khai sử dụng 965 chữ ký số (trong đó có 253 chữ ký số của tổ chức và 712 chữ ký số cá nhân). Tuy nhiên chỉ đạt trên 10% chữ ký số được sử dụng thường xuyên, có khoảng 5.000 văn bản được ký số.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức 11 cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện và TP. Cà Mau và 20 cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương, góp phần tiết kiệm khá nhiều chi phí tổ chức hội họp, giảm chi phí cho ngân sách nhà nước các cấp.

Đến nay, tổng số 60 cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh có trang thông tin điện tử, đã đăng tải gần 2.000 tin, bài và hình ảnh thời sự - kinh tế - văn hóa - xã hội và gần 6.000 thông tin chỉ đạo điều hành.

Năm 2017 là năm cuối thực hiện Đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017 và là năm thứ hai thực hiện Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng, Trưởng ban Chỉ đạo CNTT tỉnh, nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau trình phê duyệt, công bố cuối năm 2017.

Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng Phần mềm một cửa điện tử (ISO điện tử) giai đoạn 3 đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục do Chính phủ quy định cung cấp năm 2017.

Các dự án ngoài kế hoạch: Dự án “Camera giám sát giao thông - an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Cà Mau”; Dự án “Phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”; Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý tàu cá” đề nghị các đơn vị được đề xuất đầu tư phối hợp với các ngành có liên quan sớm hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư để trình cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện trong năm 2017.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn