Ghi nhận nhiều hạn chế sau kiểm tra cải cách hành chính đợt 2

Thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) đợt 2 năm 2018, vừa qua, đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị cấp tỉnh. Theo đó, đoàn cũng đã ghi nhận nhiều hạn chế.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết việc triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh tại Sở Xây dựng thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

Tại Sở Xây dựng, đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc xác định số lượng thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế này đã được đơn vị thực hiện tương đối đảm bảo, đã phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh niêm yết công khai và đăng tải trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định đối với 35 TTHC (7 TTHC mức độ 2; 12 TTHC mức độ 3; 16 TTHC mức độ 4).

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết 571 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trễ hạn chỉ có 6 hồ sơ. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra nhận thấy trên hệ thống hồ sơ tiếp nhận là 619, trong đó hồ sơ giải quyết là 555 hồ sơ (bao gồm 521 hồ sơ trước hạn, 19 hồ sơ đúng hạn và 15 hồ sơ trễ hạn). Có 1 hồ sơ trễ hẹn thực tế, đơn vị đã có văn bản xin lỗi. Số còn lại là trễ hẹn trên hệ thống do quá trình xử lý kỹ thuật của phòng chuyên môn chưa đảm bảo.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết, qua kiểm tra, việc triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một điển hình. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành 7/15 nhiệm vụ CCHC của năm. Đơn vị chưa công khai dự toán năm 2018 và quyết toán ngân sách năm 2017 theo quy định tại Thông tư 61 của Bộ Tài chính. Việc sử dụng chữ ký số của đơn vị không được đưa vào thực hiện, một số chuyên mục trên trang thông tin điện tử không có nội dung đăng tải, không đăng tải lịch làm việc của lãnh đạo đơn vị.

Tại Sở Công thương, qua kiểm tra, việc kiểm soát TTHC chủ yếu cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Tuy nhiên, khi Bộ Công thương cập nhật lên cơ sở dữ liệu, nhiều trường hợp không nhìn thấy quyết định do không có tài khoản đăng ký, phải nhờ sự hỗ trợ từ Phòng CCHC của tỉnh. Hoạt động đối thoại về TTHC chưa thực sự mang lại hiệu quả do thiếu sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

8 tháng đầu năm, Sở Công thương đã trình UBND tỉnh bãi bỏ 4 TTHC thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; 2 TTHC an toàn thực phẩm cấp huyện; 3 TTHC áp dụng tại UBND cấp xã. 2.322 hồ sơ được Sở Công thương nhận giải quyết tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh. Trong đó, đã giải quyết trước hạn 1.935 hồ sơ, 371 hồ sơ đúng hạn, 15 hồ sơ đang giải quyết và trễ hạn 1 hồ sơ (đã thực hiện xin lỗi tại Công văn số 380/SCT-QLTM ngày 12/3/2018). Trong 127 TTHC của đơn vị có 54 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 48 thủ tục mức độ 4. Có 2 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp mức độ 3 và 84 hồ sơ tiếp nhận mức độ 4.

Đến nay, Sở Công thương chỉ mới thực hiện 1/6 chữ ký số đã được cấp. Có 3/17 viên chức được bố trí việc làm chưa đúng với đề án vị trí việc làm; có 3 trường hợp được nâng lương trước hạn không đúng quy định.

Trên cơ sở những hạn chế được nhìn nhận, đoàn kiểm tra đề xuất các đơn vị quan tâm và tăng cường phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh xử lý các thủ tục, hồ sơ liên quan đến ngành mình quản lý. Chỉ đạo triển khai thực hiện chữ ký số và áp dụng chữ ký số phù hợp và hiệu quả; quan tâm và thực hiện những nhiệm vụ đã được giao trong hoạt động CCHC theo kế hoạch của UBND tỉnh...

Theo kế hoạch CCHC đã được UBND tỉnh phê duyệt, định hướng đến năm 2020 sẽ có 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh dưới dạng điện tử. 100% các văn bản, tài liệu trao đổi trong từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử. 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 50% trong số thủ tục đó thực hiện ở mức độ 4; 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 95% số doanh nghiệp nộp thuế qua mạng; 95% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 30%; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt 20%...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn