Hiệu quả của hoạt động đối thoại

Mô hình đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp (DN) về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được cơ quan kiểm soát TTHC nghiên cứu đề xuất thực hiện từ năm 2012. Đây là hoạt động góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách TTHC, với mục tiêu “Huy động toàn xã hội tham gia vào quá trình cải cách TTHC theo Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ”. Để giúp bạn đọc hiểu thêm vấn đề, Báo ảnh Đất Mũi có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp.

Ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp.

Xin ông cho biết tầm quan trọng của việc đối thoại trực tiếp với công dân và DN về TTHC trong hoạt động cải cách hành chính (CCHC) hiện nay?

Ông Phạm Quốc Sử, Trưởng phòng Kiểm soát TTHC: Đối thoại là diễn đàn để cơ quan hành chính nhà nước được lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết những vấn đề “nóng”, những khó khăn tồn tại gây bức xúc mà người dân, cộng đồng DN đang phải gánh chịu, bởi những điều bất hợp lý của quá trình thực thi quyền lực nhà nước của cơ quan công quyền, của những người thực thi công vụ và của những quy định không phù hợp. Qua đó, tăng cường kết nối giữa chính quyền với DN và công dân; giúp chính quyền tiếp tục cải thiện tốt hơn. Thông qua Chương trình đối thoại để tạo ra kênh thông tin chính thống, cơ bản, được các cơ quan nhà nước cung cấp về các chủ trương, giải pháp cải cách, giúp người dân, cộng đồng DN tiếp cận, thực thi hiệu quả nhất. Đây cũng là thông điệp cam kết mạnh mẽ nhất của lãnh đạo tỉnh về CCHC, với mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện người dân thực hiện các quyền, tháo gỡ những rào cản đang tồn tại, gây phiền hà cho người dân, DN. Vì vậy, nếu không thắp lên “ngọn lửa” với bầu nhiệt huyết thực sự thì không thể huy động cộng đồng xã hội tham gia và chủ trương cải cách không thể đi vào cuộc sống.

Thông qua hoạt động đối thoại góp phần nâng chất hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Liên quan đến vấn đề này, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã tổ chức thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Quốc Sử: Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và DN là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, giải trình với công dân, DN về những vấn đề có liên quan đến TTHC, thực thi TTHC và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua việc phản ánh, kiến nghị bằng văn bản hay trực tiếp thông qua hoạt động đối thoại.

Từ đầu năm đến nay, thông qua hoạt động đối thoại, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận trên 1.500 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Nhiều nhất là: Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; nhóm TTHC liên thông trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên - môi trường; thuế, chính sách người có công; bảo hiểm, hộ tịch, hộ khẩu… Tất cả nội dung phản ánh, kiến nghị đều được các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện giải trình làm rõ và có những giải pháp khắc phục ngay tại chỗ và sau đối thoại không quá 15 ngày. Đây là tín hiệu đáng mừng của sự đổi mới.

Đối thoại trực tiếp với công dân, doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ những rào cản đang tồn tại, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, được tỉnh Cà Mau đặt ra.

Việc xử lý nhóm phản ánh, kiến nghị liên quan đến tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức được các đơn vị kiểm tra, thẩm tra, xác minh làm rõ và xử lý trách nhiệm khá nghiêm túc, công khai kết quả xử lý. Qua đó, thể hiện sự kỳ quyết về đổi mới và nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, đáp ứng kỳ vọng của người dân và được cộng đồng DN quan tâm, chia sẻ, chờ đợi và đón nhận sự đổi mới này.

Được biết, ông được giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi và tham dự nhiều buổi đối thoại tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh; ông cho biết mặt được, chưa được tại các buổi đối thoại này?

Ông Phạm Quốc Sử: Qua nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, cơ quan kiểm soát TTHC tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại công dân, DN trên địa bàn tỉnh. Qua đó xác định mục tiêu, phương thức thể hiện, cách thức thực hiện, hệ thống hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị, huy động tham gia, giám sát của cấp ủy đảng, HĐND, MTTQ, với tần suất 2 kỳ/năm. Đã hình thành cơ chế lãnh đạo, thực hiện thống nhất mang tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, được nhân dân, cộng đồng DN đồng tình và đánh giá cao về hoạt động này.

Thông qua hoạt động này, nhiều vấn đề khó khăn tồn tại nhiều năm: Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, thuế, kế hoạch - đầu tư, chính sách người có công, tài chính - ngân hàng, tư pháp - hộ tịch… gây bức xúc đã được giải quyết.

Cũng từ hoạt động này, chúng ta có thể nhìn nhận, đánh giá chính xác hơn về thực trạng hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; hình thành cơ chế “xin lỗi” của người đứng đầu cơ quan hành chính trước công dân, tổ chức, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ… được nâng lên. Phương thức đối thoại trực tiếp, truyền thanh trực tiếp tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội và huy động được người dân, cộng đồng DN tham gia. Điều này được khẳng định từ cách làm hiệu quả của huyện Trần Văn Thời, U Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, chương trình này vẫn còn những vấn đề bất cập, một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu, yêu cầu, lợi ích từ hoạt động đối thoại mang lại. Chương trình đối thoại công dân, DN được thực hiện từ năm 2012. Nhưng hiệu quả thì chưa đáp ứng kỳ vọng của công dân và cộng đồng DN. Nguyên nhân là do phương thức, nội dung, cách làm chưa thống nhất, chưa bám sát thực tiễn. Một số cuộc đối thoại còn mang tính hình thức, tổ chức cho đủ số lượng, nhưng không quan tâm về chất lượng; tâm lý ngại việc phản ánh, kiến nghị có liên quan đến cơ quan, tổ chức mình, tránh né trách nhiệm, không dám nhận sai sót trước dân, thiếu công khai, minh bạch về kết quả giải quyết... Công dân, DN chưa phân định nội dung cần phản ánh, kiến nghị, nên nhiều ý kiến chưa đi vào trọng tâm, thiếu ý kiến đề xuất sáng kiến cải cách… Những bất cập này sẽ được nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh có giải pháp khắc phục trong năm 2017, để đưa hoạt động này đi vào nền nếp, hiệu quả, thiết thực hơn.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, thời gian tới cần có những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Phạm Quốc Sử: Theo tôi, để hoạt động đối thoại đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thiết thực, trước hết phải phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước và nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả việc giải trình trước công dân và cộng đồng DN. Thể hiện rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe và giải quyết đến cùng, thấu tình, đạt lý không bỏ ngỏ trước những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “xin lỗi” về những sai sót do cán bộ, công chức gây ra, xử lý và công bố, công khai các trường hợp vi phạm của cán bộ, công chức, không tránh né trách nhiệm và không vì thành tích mà giấu khuyết điểm, mạnh dạn nhìn nhận để sửa đổi và hoàn thiện hơn.

Cần xây dựng chương trình phối hợp hỗ trợ công dân, cộng đồng DN tiếp cận và thực thi quyền phản ánh, kiến nghị đảm bảo chất lượng, hiệu quả hơn, đặc biệt là các sáng kiến cải cách từ kinh nghiệm thực tiễn. Quan tâm và có giải pháp phát huy vai trò, tiếng nói đại diện của các tổ chức hội nghề nghiệp và cộng đồng trách nhiệm trong việc huy động thành viên tham gia. Phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động giám sát, đánh giá, phản biện xã hội của các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, của HĐND trong việc giám sát thực hiện.

Đổi mới về nội dung, cách làm thiết thực hơn nữa, đảm bảo việc truyền thanh trực tiếp các cuộc đối thoại, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong xã hội để mọi người được tiếp cận và thấu hiểu. Thông qua đó đưa chủ trương, pháp luật về cải cách đi vào đời sống một cách thiết thực hơn, nâng cao vai trò, hiệu quả phản biện xã hội, phát huy quyền giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp của người dân, DN, là điều kiện cơ bản để nâng cao chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) và chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, trong thời gian tới.

Cảm ơn ông!


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn