Hồ sơ trễ hạn do chậm họp hội đồng xét duyệt

Thông qua kiểm tra cải cách hành chính tại các địa phương, đoàn kiểm tra đã phát hiện hàng loạt sai sót, hạn chế trong giải quyết các thủ tục phát sinh; nhất là trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), chậm ở khâu họp hội đồng xét duyệt hồ sơ.

Thông qua kiểm tra trên lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội cho thấy ngoài trễ hạn do chậm tiến hành họp hội đồng xét duyệt, nhiều hồ sơ phát sinh thừa thành phần, trong đó có giấy tờ chứng thực.

Đơn cử như tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Cái Nước, một số thủ tục hành chính (TTHC) đã tiếp nhận nhưng không có thông tin về kết quả giải quyết để thông báo cho công dân biết về trường hợp không đủ điều kiện xử lý, làm tăng nguy cơ khiếu nại sau này tại cấp xã. Chưa từ chối, có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng chứng thực thiết lập hồ sơ TTHC. Hồ sơ giải quyết trễ hạn, có trường hợp trễ hạn tại quy trình cấp xã, nhưng đơn vị không phát hiện và có giải pháp chấn chỉnh; thực hiện xin lỗi theo quy định. Các hội đồng xét duyệt hồ sơ tại cấp xã hiệu quả hoạt động còn rất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu - đây là nguyên nhân tồn đọng và trễ hạn hồ sơ, nhưng Phòng không phát hiện và tham mưu lãnh đạo có giải pháp chấn chỉnh.

Trên lĩnh vực bảo trợ xã hội, đoàn đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 27 hồ sơ phát sinh. Kết quả cho thấy, mặc dù địa phương thiết lập hồ sơ khá đầy đủ, tuy nhiên lại thừa chứng thực (không đối chiếu bản chính), có trường hợp thiếu thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết kéo dài trễ hạn, không bảo đảm.

Cụ thể, toàn bộ hồ sơ tiếp nhận vào các ngày 12 - 17/10/2016; đến ngày 27/10/2016 họp hội đồng xét duyệt và đến ngày 17/11/2016, Hội đồng xét duyệt ký kết luận và chuyển hồ sơ, thủ tục đến Phòng LĐ-TB&XH; đến ngày 6/1/2017, Phòng mới trình UBND huyện; ngày 18/1/2017, UBND huyện ký các quyết định - thời điểm này đã là trễ thời hạn giải quyết TTHC theo quy định. Mặt khác, văn bản kết luận của Hội đồng xét duyệt chưa đảm bảo nội dung, yêu cầu theo quy định “đối tượng thuộc loại nào? đề nghị hình thức hưởng chính sách gì?. Nguyên nhân trễ hạn tại xã là do việc chậm trễ từ việc họp hội đồng xét duyệt hồ sơ không thường xuyên. Để khắc phục tình trạng này, đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chỉ đạo theo hướng đa dạng hóa hình thức họp hội đồng.

Tại UBND xã Thạnh Phú, tiếp nhận hồ sơ thừa chứng thực (không đối chiếu bản chính). Hầu hết là có lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả nhưng không có người nộp, người nhận ký (không hợp lệ) không kiểm soát được; hồ sơ không thể hiện ngày, tháng, năm trong các mẫu hồ sơ theo quy định nên không thể xác định được mức độ tác động thủ tục của cơ quan thẩm quyền. Theo đó, đoàn kiểm tra xác định thời gian theo hồ sơ công dân lập thì 100% đều trễ hạn nhiều (trên 6 tháng đến hơn 1 năm).

UBND xã Tân Hưng thì lại chưa thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chưa thiết lập quy trình tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả theo quy định. Tất cả hồ sơ được kiểm tra đều có thời gian giải quyết trễ hạn rất nhiều (ít nhất 2 tháng trở lên). Có hồ sơ được thiếp lập từ tháng 8/2016 nhưng đến nay chưa giải quyết.

Tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Phú Tân, hồ sơ của bà Lê Thị Hai (sinh năm 1950, ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận) được xác định là khuyết tật nặng và cao tuổi, theo quy định bà sẽ được hưởng mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng. Gia đình làm hồ sơ gởi đến UBND xã từ ngày 10/4/2017, Hội đồng của xã họp xét duyệt và có kết luận sau đó 8 ngày. Thế nhưng, mãi đến ngày 29/5/2017 (sau 41 ngày), UBND huyện mới ra quyết định. Nguyên nhân trễ được Phòng LĐ-TB&XH huyện xác định là do cấp xã đợi nhiều hồ sơ mới bắt đầu họp hội đồng xét duyệt, và khi có nhiều hồ sơ thì mới tiến hành chuyển về huyện để giải quyết nên hồ sơ thường xuyên trễ hạn.

Tại UBND xã Tân Hưng Tây (huyện Phú Tân), đoàn kiểm tra 27 hồ sơ thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, cho thấy việc thiết lập hồ sơ khá đầy đủ, tuy nhiên lại thừa chứng thực (không đối chiếu bản chính); có trường hợp thiếu thành phần hồ sơ, việc xem xét giải quyết hồ sơ kéo dài, thời gian giải quyết trễ hạn, không bảo đảm.

Việc chậm tiến hành họp hội đồng xét duyệt, kéo theo đó là hàng loạt hồ sơ chậm được giải quyết, vấn đề này rất cần sớm được chấn chỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn