Hoạt động cải cách hành chính ở Năm Căn còn nhiều thiếu sót

Kết thúc kiểm tra hoạt động cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Năm Căn của Đoàn kiểm tra tỉnh cho thấy, mặc dù địa phương đã có nhiều cố gắng trong hoạt động CCHC, song vẫn còn nhiều thiếu sót.

Trong năm 2016, huyện Năm Căn có hơn 150 thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành quyết định công bố danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) áp dụng chung tại UBND huyện, có 154 TTHC được rà soát cắt giảm thời gian giải quyết của năm 2016; công bố danh mục 23 TTHC đơn giản hóa (trả ngay) áp dụng tại UBND huyện Năm Căn. Nhưng, quyết định công bố danh mục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC áp dụng chung tại UBND huyện là chưa phù hợp, do nhiều TTHC đã hết hiệu lực thi hành chưa được loại bỏ, cũng như chưa cập nhật bổ sung TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố để thực hiện cắt giảm; chưa xác định TTHC đơn lẻ, TTHC liên thông nên cắt giảm chưa phù hợp thẩm quyền, trình tự, cách thức thực hiện. Việc công bố danh mục 23 TTHC phải trả ngay kết quả thành danh mục độc lập là chưa phù hợp.

Kiểm tra thực tế, năm nay đơn vị không áp dụng các văn bản (quy định việc lập dự toán kinh phí hoạt động CCHC, kiểm soát TTHC hàng năm được quy định tại Thông tư 167 và Thông tư 172 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 08 và Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh, Quyết định 1066 của UBND tỉnh; Hướng dẫn liên ngành số 01, Hướng dẫn số 02 của Sở Tài chính) để lập dự toán kinh phí hoạt động CCHC và Kiểm soát TTHC năm 2017 để phân bổ kinh phí hoạt động cho các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã theo quy định.
Đối với các xã, thị trấn, tuy đã ban hành kế hoạch thực hiện kiểm soát TTHC, nhưng còn một số văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện chưa được đơn vị cụ thể hóa triển khai thực hiện, như: Kế hoạch đối thoại và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC khác có liên quan… Các kế hoạch chưa đảm bảo về nội dung, lộ trình thực hiện cho từng mục tiêu, giải pháp, kết quả đạt được và thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể từng mục tiêu. Bên cạnh đó, việc niêm yết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn chưa đúng với quy định.

Trong ban hành quyết định cắt giảm TTHC của năm 2016, một số TTHC không còn phù hợp chưa rà soát loại ra khỏi danh mục; TTHC đã công bố có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cập nhật để cắt giảm; chưa xác định thẩm quyền cắt giảm nên nhiều TTHC đã cắt giảm sai thẩm quyền. Năm 2017 chưa rà soát thực hiện cắt giảm đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các đơn vị chưa tiếp cận đầy đủ nguồn văn bản quy định về lập dự toán kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC nên không lập dự toán chi theo quy định. Thực tế đã chi chưa đảm bảo mục chi theo quy định. Nguồn kinh phí này chưa đảm bảo chi cho các mục tiêu hoạt động kiểm soát TTHC.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra cũng cho thấy, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC ở một số lĩnh vực đã được tổ chức thực hiện khá tốt và đúng quy trình; vận hành hệ thống một cửa điện tử vào giải quyết TTHC bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số lĩnh vực, phiếu tiếp nhận và trả kết quả không theo mẫu, không được trích xuất từ phần mềm nên khó theo dõi và thiếu thống nhất giữa các đơn vị.

Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (thông qua phần mềm một cửa điện tử) chưa được đơn vị xây dựng, nên quá trình vận hành còn rời rạc, thiếu tính khoa học (làm từng khâu rời rạc: Xã tự thực hiện, sau đó chuyển hồ sơ giấy lên huyện để thực hiện; huyện thực hiện xong, chuyển hồ giấy lên tỉnh thực hiện mới) nên rất khó kiểm soát, mất nhiều thời gian.

Khả năng kết nối liên thông giữa 3 cấp (xã - huyện - tỉnh) chưa bảo đảm, chưa có quy chế phối hợp liên thông giữa 3 cấp nên không thể kiểm soát hồ sơ trễ hạn.

Kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các TTHC tại các phòng chuyên môn, như: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo, thực hiện đúng thành phần hồ sơ, đúng và trước thời gian quy định. Tuy nhiên, một số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết chưa đảm bảo theo quy định, như tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với TTHC người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học. Qua kiểm tra thực tế cho thấy các hồ sơ đều trễ hạn nhiều (thuộc quy trình thuộc thẩm quyền cấp xã), tất cả hồ sơ đều thừa thành phần hồ sơ có chứng thực; không có lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả và quy trình kiểm soát giải quyết không đầy đủ thông tin; nội dung phần ý kiến của xã ghi không đầy đủ, có trường hợp để trống; việc cấp phát tiền cho đối tượng thụ hưởng không kịp thời, nguyên nhân là do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu dự toán mỗi quý 1 lần. Đối với TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội, TTHC ở lĩnh vực này thuộc diện thủ tục liên thông 2 cấp (huyện và xã), kiểm tra 7 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều trễ hạn ít nhất 3 tháng, nhiều nhất là 14 tháng.

Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, kiểm tra 4 hồ sơ cho thấy quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC không đúng trình tự các bước thực hiện nên làm cho người dân phải đi lại nhiều lần, đến nhiều cơ quan… là chưa phù hợp với quy trình.

Ngoài ra, đối với một số lĩnh vực khác, thông qua kiểm tra cũng phát hiện nhiều sai sót, theo Đoàn kiểm tra, những sai sót này rất cần được chấn chỉnh trong thời gian tới để hướng đến một nền hành chính hiện đại và hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn