“Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp cần xác định được mô hình, cách làm hiệu quả để tổ chức nhân rộng”

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân tại Hội nghị tổng kết hoạt động công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2017 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh vào chiều 8/3.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành, các chương trình, Đề án phổ biến, trợ giúp pháp lý (PBTGPL) đã triển khai trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, quan tâm củng cố, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, đề án; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời, khen thưởng động viên những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PBTGPL.

Trong năm, công tác PBTGPL tập trung phổ biến sâu rộng các nội dung: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Đấu giá tài sản; Luật Trẻ em; Luật Điều ước quốc tế; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Luật Hôn nhân và Gia đình… thông qua các hình thức PBTGPL: Tuyên truyền miệng, hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại; tổ chức sự kiện pháp luật tại cộng đồng; thi tìm hiểu pháp luật; lồng ghép với sinh hoạt thường lệ của chi bộ và đoàn thể. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; sự phối hợp giữa các ngành chức năng; nâng cao chất lượng, lựa chọn nội dung, hình thức, tuyên truyền PBGDPL phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng trong thực hiện công tác phối hợp PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, ông Trần Hồng Quân cũng chỉ rõ những tồn tại: Công tác tuyên truyền, phổ biến vẫn còn dàn trải, đặc biệt là chưa tập trung được ở những lĩnh vực trọng tâm, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp chưa xác định được mô hình, cách làm hiệu quả để tổ chức nhân rộng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phải tập trung xây dựng kế hoạch hành động theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, của tỉnh và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Trung ương, đặc biệt các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cũng yêu cầu: Cơ quan thường trực của Hội đồng phải làm tốt vai trò đầu mối, tiếp thu, lựa chọn, xem xét để ghi chép lại những nội dung được đề xuất.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn