Hơn 95% hồ sơ phát sinh được giải quyết đúng và trước hạn

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Cà Mau đã đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Sở và các đơn vị trong ngành.

Ngay từ đầu năm, Sở GD&ĐT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Thực hiện đúng quy định về báo cáo định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thể chế theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chủ động rà soát các thủ tục hành chính (TTHC), kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và thay thế những TTHC không còn phù hợp. Đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy chế một cửa và thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở ý thức, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Sở. Tổ chức thực hiện nghiêm các TTHC đã được công bố công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, thực thi các TTHC; tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC...

Sở GD&ĐT đã cử 1 công chức đến làm việc tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh và 1 công chức dự phòng trực tại Trung tâm để tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, do số lượng TTHC phát sinh không nhiều.

Đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ quan trọng trong thúc đẩy ngành Giáo dục phát triển theo hướng hoàn thiện, toàn diện.

Trong 9 tháng năm nay, bộ phận một cửa tiếp nhận 675 hồ sơ, đã xử lý 673 hồ sơ; trong đó, xử lý đúng hạn 62 hồ sơ, trước hạn 586 hồ sơ và trễ hạn 23 hồ sơ, lý do: Trên thực tế đã xử lý và trả hồ sơ kịp thời cho khách hàng, nhưng trên hệ thống chưa xử lý theo đúng quy trình, do lúc mới vận hành hệ thống, người được nhận xử lý ở một số khâu còn lúng túng, do hệ thống lỗi. Nếu tháng 1/2017, tỷ lệ trả kết quả trước và đúng hẹn chỉ đạt 68%, thì nay đã đạt 95,99%. Hiện nay, tất cả hồ sơ đều được trả trước, đúng hẹn, không có hồ sơ hết hạn tồn đọng.

Ngoài ra, hầu hết cán bộ, công chức tuân thủ quy chế làm việc, nội quy cơ quan và Luật Cán bộ, công chức; áp dụng ISO 9001:2008 và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính. Những sự vụ, sự việc thông thường được giải quyết bằng cách lấy ý kiến qua văn bản hoặc trao đổi qua điện thoại, email, VIC. Hiện, 100% đơn vị, trường học trong tỉnh cơ bản đã đáp ứng được hạ tầng công nghệ thông tin để kết nối Internet.

Sở GD&ĐT đã trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết đáp ứng cho việc tiếp công dân tại bộ phận tiếp công dân; tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống phần mềm Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục V.EMIS, kết nối Internet và phần mềm quản lý hồ sơ liên thông VIC.

Quán triệt, triển khai trong cán bộ, công chức thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị; yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử theo chỉ đạo của UBND tỉnh và của lãnh đạo ngành. Qua đó, cán bộ, công chức Sở GD&ĐT đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong giao tiếp đảm bảo văn minh, lịch sự. Trong 9 tháng qua, người dân, tổ chức không có ý kiến phàn nàn về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức Sở khi hướng dẫn và thực thi công vụ.

Thời gian tới, ngành Giáo dục Cà Mau sẽ tiếp tục hoàn thành những mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện việc rà soát và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền được giao ở cả 3 cấp; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC theo quy định; niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh, trên website của các cơ quan, đơn vị, trường học đảm bảo đúng quy định; triển khai thực hiện TTHC mức độ 3 đối với 4 TTHC cấp tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của ngành; thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong việc giải quyết TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ cơ quan Sở. Tiếp tục thực hiện tốt việc hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong những tháng cuối năm.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn