Huyện Trần Văn Thời: Nổi bật trong hoạt động cải cách hành chính

Qua kiểm tra tại huyện Trần Văn Thời, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đánh giá đây là địa phương có nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động CCHC, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động đối thoại với công dân và doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh kiểm tra tại xã Trần Hợi.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã kịp thời ban hành các kế hoạch liên quan đến CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về đối thoại. Nội dung các kế hoạch bám sát, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức, cách thức thực hiện, xác định cụ thể lộ trình thời gian hoàn thành cho từng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện đã chủ động thành lập Đoàn kiểm tra về công tác CCHC và kiểm soát TTHC, kiểm tra 13 đơn vị cấp xã và 1 phòng chuyên môn. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CCHC và kiểm soát TTHC.

Hoạt động đối thoại với công dân, doanh nghiệp về TTHC được UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo chủ trương của tỉnh. Đến thời điểm tháng 8/2017, UBND huyện đã tổ chức thành công 2 cuộc đối thoại với 350 công dân, doanh nghiệp tham dự, tiếp nhận 38 ý kiến liên quan đến 47 nội dung. UBND huyện đã trả lời đầy đủ, nhận được sự đồng tình của công dân, doanh nghiệp. Tiếp nhận 1 ý kiến phản ảnh, kiến nghị liên quan đến tinh thần, thái độ phục vụ; qua đó, huyện thành lập tổ thẩm tra, xác minh và xử lý trách nhiệm 1 cán bộ sai phạm về hành vi ứng xử, với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm và không xét khen thưởng.

Đối với việc kiểm tra tuân thủ TTHC tại các phòng chuyên môn, theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, mặc dù vẫn còn một số hạn chế, nhưng những hạn chế ấy không đáng kể.

Đơn cử như tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng, qua kiểm tra thực tế đối với các thủ tục cấp phép xây dựng, báo cáo thẩm định kinh tế kỹ thuật lĩnh vực giao thông, lĩnh vực công thương, đơn vị đã thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng hạn, có lập phiếu kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, quá trình giải quyết cần kiểm soát từng khâu của quy trình, trong đó có một số khâu quy trình liên thông trễ hạn, nhưng tổng quy trình chung là đúng hạn.

Tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, qua kiểm tra thực tế 25 hồ sơ về trợ cấp xã hội người cao tuổi và người khuyết tật (thủ tục liên thông 2 cấp), cho thấy đơn vị đã thực hiện với tỷ lệ hồ sơ phát sinh khá nhiều, chi trả khá kịp thời cho người thụ hưởng khi có quyết định.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của ngành, của UBND huyện khá toàn diện. Đơn vị đã ban hành văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm dụng chứng thực trong toàn đơn vị. Hiện tại, đã khắc phục cơ bản tình trạng này. Qua tiếp nhận 1 phản ảnh, kiến nghị của công dân về lạm dụng chứng thực, Phòng đã kiểm tra, chấn chỉnh và xin lỗi công dân. Đơn vị đã tiếp nhận 6.238 hồ sơ liên quan đến TTHC, quy trình thực thi đảm bảo đúng thủ tục, thời gian giải quyết.

Riêng đối với các đơn vị cấp xã, mặc dù Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, song hầu hết còn vướng một số sai sót trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đơn cử như tại UBND xã Khánh Hải, đơn vị có xác định TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và có quy định cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Tuy nhiên, về thẩm quyền cắt giảm đề nghị điều chỉnh lại theo hướng chỉ cắt giảm những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn (TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa); các TTHC liên thông thì thực hiện cắt giảm theo thẩm quyền (TTHC liên thông với cấp huyện do Chủ tịch UBND huyện cắt giảm; TTHC liên thông với cấp tỉnh thực hiện theo quyết định cắt giảm của Chủ tịch UBND tỉnh). Bước đầu đơn vị thực hiện khá tốt việc tiếp nhận và trả kết quả, có mở sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả; tuy nhiên, quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC chưa bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định: Một số TTHC có mẫu phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, nhưng không được kết xuất từ phần mềm một cửa điện tử, dẫn đến khó kiểm soát và theo dõi; đơn vị chưa ban hành quy chế văn thư lưu trữ nên việc lưu trữ hồ sơ công việc (theo từng hồ sơ TTHC được giải quyết) không bảo đảm.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn