Kiến nghị xử lý 5 tổ chức và 26 cá nhân liên quan đến y tế và bảo hiểm y tế

Qua thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 5 tổ chức và 26 cá nhân có liên quan, cùng với đó kiến nghị xử lý về kinh tế thu hồi 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, Bệnh viện Y học cổ truyền, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải, Công ty TNHH Hồng Đức, Công ty TNHH Thành Lợi (Phòng khám Đa khoa Thành Lợi), Phòng khám Đa khoa 63 Ngô quyền.

Kết luận của Thanh tra tỉnh chỉ rõ, thời gian qua, Sở Y tế chưa phối hợp thường xuyên với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB), chưa có biện pháp phối hợp xử lý, chấn chỉnh các cơ sở KCB có vi phạm trong thống kê chi phí để thanh toán quỹ BHYT; không ban hành kế hoạch chi KCB trên địa bàn tỉnh.

Chưa tổng hợp các văn bản hướng dẫn giao quỹ KCB BHYT, không có văn bản hướng dẫn giao quỹ KCB BHYT, không tổng hợp được kinh phí thanh quyết toán; từ chối quyết toán BHYT giai đoạn 2014-2019 chỉ theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám bệnh, vì vậy số liệu không thống nhất.

Không tổ chức hoặc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện khám chữa bệnh BHYT, không thống kê được tổng thu, chi từ KCB tại các cơ sở KCB thuộc Sở Y tế.

Chưa tổ chức thực hiện quy trình kiểm soát chỉ định trong hồ sơ bệnh án, chưa tổ chức kiểm tra quy chế chuyên môn, chưa rà soát lại hồ sơ bệnh án tại các cơ sở khám bệnh, chưa tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc sử dụng nguồn kinh phí BHYT từ năm 2014-2019.

Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh, từ năm 2014-2016, hợp đồng chưa đúng mẫu, thiếu căn cứ bảng giá dịch vụ KCB của các cơ sở KCB; không biên bản thẩm định hàng năm để ký hợp đồng năm tiếp theo đối với các cơ sở KCB. Tạm ứng hàng quý cho 7 cơ sở KCB thực hiện có một số trường hợp trễ thời gian, chưa đúng số lần và số tiền tạm ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 32 Luật BHYT và khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Thanh quyết toán cho 7 cơ sở KCB thực hiện từ khâu nhận báo cáo quyết toán của các cơ sở KCB, có một số quý trễ so với quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật BHYT và khoản 21 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT…

Kết luận của Thanh tra tỉnh cũng nêu rõ, việc lập hồ sơ, thủ tục hành chính hồ sơ bệnh án tại các cơ sở KCB trong tỉnh còn một số sai sót, điển hình là về xét nghiệm, chỉ định chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng… và chỉ định thuốc thực hiện chưa đúng Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án; thanh toán vật tư y tế chưa phù hợp theo bệnh án; thanh toán không đúng quy định, để Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán.

Việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế, hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định.
Các cơ sở KCB tự thực hiện đấu thầu vật tư y tế, hóa chất mà không tổ chức đấu thầu tập trung là thực hiện chưa đúng Quyết định số 08/2016/TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Về đấu thầu thuốc chữa bệnh, các cơ sở KCB trong tỉnh chưa cung cấp các hồ sơ liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu để Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thực hiện chưa đúng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, các cơ sở y tế xây dựng nhu cầu mua thuốc chưa phù hợp thực tế của đơn vị, tỷ lệ thực tế sử dụng thuốc so với xây dựng nhu cầu theo các năm thấp; Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu và Sở Y tế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức thực hiện hợp đồng khác với hình thức thực hiện trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh duyệt.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn