Nâng chất hoạt động của đội ngũ “cán bộ đầu mối”

LTS: Đội ngũ “cán bộ đầu mối” giữ vai trò khá quan trọng trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đội ngũ này thường hoạt động kiêm nhiệm; nhiều cơ quan, đơn vị từng lúc từng nơi chưa thật sự quan tâm và kiện toàn đội ngũ cán bộ đầu mối, vì thế chất lượng hoạt động chưa thật sự đạt như kỳ vọng. Để hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ này, Báo ảnh Đất Mũi phỏng vấn ông Phạm Quốc Sử, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC - Sở Tư pháp.

Ông Phạm Quốc Sử (người đứng), Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Sở Tư pháp.

* Ông có thể cho biết vai trò của đội ngũ “cán bộ đầu mối” trong hoạt động kiểm soát TTHC hiện nay?

Ông Phạm Quốc Sử, Phó Trưởng phòng Kiểm soát TTHC: Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của “cán bộ đầu mối” là rất quan trọng trong cải cách TTHC hiện nay. Bởi vì, nhiệm vụ trọng tâm cán bộ đầu mối phải thực hiện là kiểm soát quy định TTHC; kiểm soát việc thực hiện TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; nghiên cứu đề xuất với thủ trưởng đơn vị các sáng kiến, giải pháp trong công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC; tham mưu xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, phối hợp với cơ quan truyền thông thực hiện truyền thông về cải cách TTHC và trực tiếp tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo chuyên đề, góp ý, đánh giá tác động TTHC có liên quan.

Vai trò của cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC không chỉ phục vụ cho các nhiệm vụ nêu trên, mà còn phát huy tốt công tác phối hợp với các ban, ngành tại địa phương tham mưu sâu sát cho lãnh đạo, kịp thời kiến nghị để chấn chỉnh, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Lực lượng cán bộ đầu mối giữ một vai trò khá quan trọng trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng.

* Ông đánh giá như thế nào về chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ đầu mối trong lĩnh vực kiểm soát TTHC tại địa phương?

Ông Phạm Quốc Sử: Khó khăn hiện nay là đội ngũ cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC đều là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, trong khi đó TTHC thường xuyên thay đổi, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu cải cách, cơ cấu số lượng, thành phần tham gia chưa hợp lý... Điều này đã làm hạn chế, chưa phát huy hết trách nhiệm của cán bộ đầu mối trong kiểm soát TTHC, nhất là công tác tham mưu cho lãnh đạo.

* Để nâng chất đội ngũ này, theo ông thời gian tới cần quan tâm đến những vấn đề gì?
Ông Phạm Quốc Sử: Thủ trưởng các đơn vị cần nhận thức rằng: Chính đội ngũ cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC tại các đơn vị giữ vai trò là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại từng đơn vị, góp phần tạo nên hiệu quả chung của công tác cải cách TTHC của ngành và cần có những giải pháp chỉ đạo thực hiện phát huy hoạt động của đội ngũ cán bộ này.

Về phía cơ quan quản lý chuyên môn nghiệp vụ, cần tổ chức tập huấn để nâng cao khả năng chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ này, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Mặt khác, chính đội ngũ cán bộ đầu mối phải tự ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm và dành nhiều thời gian nghiên cứu thực thi nhiệm vụ, xóa bỏ tâm lý suy nghĩ xem nhẹ vị trí, vai trò của bán bộ đầu mối, được xếp là loạt hoạt động thứ yếu.

* Xin cảm ơn ông!.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn