Nhiều bất cập trong quá trình thực thi Luật Đất đai năm 2013

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, cùng với cả nước, tỉnh Cà Mau đã chủ động, tập trung nguồn lực cho việc triển khai thi hành các nội dung về quản lý nhà nước và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tuy vậy, qua quá trình thực thi luật, cũng đã ghi nhận nhiều bất cập.

Sau hơn 5 năm triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cho thấy pháp luật về đất đai ngày càng đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Cùng với đó là các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật đã được ban hành tương đối đồng bộ và kịp thời, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Tại tỉnh Cà Mau, các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền được giao, do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung cơ bản đã tạo được hành lang pháp lý làm cơ sở để quản lý đất đai ở địa phương.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện đạt được những kết quả tích cực, các thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm, thời gian thực hiện, tăng cường công khai, minh bạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với tinh thần phục vụ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp...

Vẫn còn khá nhiều tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện thi hành Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn còn có một số nội dung về đất đai chưa có quy định, chưa điều chỉnh cho phù hợp và một số nội dung, mặc dù đã có quy định nhưng chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh, đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong đợi của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn huyện, TP. Cà Mau chưa chặt chẽ, tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp đất đai còn xảy ra. Việc sử dụng đất của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa theo quy hoạch, kế hoạch, chưa đúng mục đích được giao; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất thực hiện chưa thường xuyên. Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại một số đơn vị cấp huyện còn mang tính định hướng, chưa sát thực tế nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp... Các quy hoạch chuyên ngành (giao thông, xây dựng, nông nghiệp...) chưa được nghiên cứu xây dựng và thực hiện đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, dẫn đến khó khăn trong triển khai, thực hiện các dự án.

Một số công trình, dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quyết định thu hồi đất nhưng chưa có nguồn vốn chi trả; việc thực hiện bồi thường về đất nông nghiệp theo giá đất cụ thể thường xác định gần như tương đồng với nhau trong khu vực thực hiện dự án, chưa xác định giá cụ thể đến từng thửa đất, nên còn có sự so đo giữa các hộ trong một dự án. Việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai đã có hiệu lực pháp luật còn chậm; một số đơn vị, địa phương thực hiện giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai chưa đúng trình tự, thủ tục, chậm ban hành quyết định giải quyết hoặc giải quyết không dứt điểm, dẫn đến vụ việc tranh chấp, khiếu nại kéo dài.

Luật Đất đai năm 2013 đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong quá trình thực thi.Luật Đất đai năm 2013 đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong quá trình thực thi.

Cần đồng bộ các văn bản hướng dẫn

Qua phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trường, những hạn chế ghi nhận qua hơn 5 năm triển khai Luật xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đáng lưu ý là hiện nay, một số văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ban hành chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi; nhiều văn bản có nội dung chưa nhất quán, chồng chéo, nhất là liên quan đến chính sách đất đai, nhà ở, đầu tư, xây dựng, gây khó khăn cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thi hành.

Việc phối hợp trong xử lý, giải quyết các vướng mắc về quản lý đất đai từng lúc chưa được các cấp, các ngành có liên quan và UBND các huyện, TP. Cà Mau quan tâm đúng mức; một số vụ việc trải qua các thời kỳ, chính sách có nhiều thay đổi; hồ sơ, tài liệu phân tán; diễn biến quá trình quản lý, sử dụng đất trải qua nhiều thời kỳ, rất khó khăn trong việc xác định thời gian sử dụng đất; hiện trạng sử dụng đất thay đổi, nên gặp khó khăn trong quá trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Năng lực của cán bộ, công chức địa chính cấp xã còn hạn chế, nên công tác tham mưu, tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn và thực hiện kết quả giải quyết về lĩnh vực đất đai đạt hiệu quả chưa cao.

Công tác lập và phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh được triển khai, thực hiện từ năm 2015, nhưng đến ngày 7/10/2019 mới được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 84/NQ-CP. Từ đó, việc phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp huyện để hoàn chỉnh Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm, dẫn đến việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện gặp nhiều khó khăn.

Quy hoạch sử dụng đất dự báo nhu cầu sử dụng đất của các ngành, các cấp cũng còn hạn chế, độ chính xác chưa cao và chưa đồng bộ với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực; kế hoạch sử dụng đất chưa xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với tiến độ các công trình dự án; quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình dự án chưa chính xác, do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư... Từ đó, dẫn đến việc phân bố quỹ đất chưa thật sự hợp lý, có một số chỉ tiêu dự báo quá cao so với khả năng thực hiện: Đất phát triển hạ tầng, đất xây dựng các khu dân cư.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai chưa thật sự hiệu quả, sâu rộng, chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhân dân, dẫn đến yêu cầu, khiếu nại công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất vẫn còn xảy ra.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn