Nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong thực hiện quy định xin lỗi dân

Theo UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, nhìn tổng thể thì đạt được nhiều kết quả, chuyển biến theo chiều hướng tích cực, khả quan. Song vẫn chưa thật sự như kỳ vọng, việc để hồ sơ trễ hẹn còn xảy ra; nhiều cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc trong thực hiện quy định xin lỗi dân.

Tình trạng giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trễ hẹn còn khá nhiều; một số đơn vị chưa thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết trễ hạn. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê, hiện tại, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại 20 đơn vị cấp tỉnh (gồm 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế), 9 đơn vị cấp huyện, 101 đơn vị cấp xã, đạt tỷ lệ 100%. Toàn tỉnh có trên 300 thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ…; hầu hết đã được ban hành quy trình giải quyết cụ thể.

Thông qua cơ chế một cửa, trong năm 2016, cấp tỉnh tiếp nhận 108.755 hồ sơ, trong đó trễ hẹn là 426 hồ sơ (tỷ lệ 0,39%); cấp huyện tiếp nhận 68.657 hồ sơ, trong đó trễ hẹn 1.531 hồ sơ (tỷ lệ 2,23%); cấp xã tiếp nhận 694.805 hồ sơ, trong đó giải quyết trễ hẹn là 36 hồ sơ (tỷ lệ 0,06%). Còn lại là trước hẹn và đúng hẹn.

Đối với những trường hợp giải quyết trễ hẹn, các đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; UBND TP. Cà Mau; huyện Trần Văn Thời và huyện Ngọc Hiển đã thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân. Các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Cái Nước, Phú Tân, Thới Bình, Đầm Dơi và Năm Căn chưa thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tình trạng giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trễ hẹn còn khá nhiều; một số đơn vị chưa thực hiện việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết trễ hạn; còn trường hợp công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn TTHC chưa rõ ràng, cụ thể, giải quyết thủ tục chưa đúng quy định làm người dân phải đi lại nhiều lần, báo đài phản ánh, kiến nghị... Nguyên nhân do năng lực của một bộ phận công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm làm việc chưa cao; thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm, sâu sát trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chậm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo, ưu tiên đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bảo đảm theo quy định. Nhiều cơ quan, đơn vị công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh chưa đúng quy định, như: Chưa kịp thời cập nhật, thay thế những TTHC đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế; công khai không đầy đủ nội dung, thiếu thành phần hồ sơ...

Liên quan vấn đề này, tại Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2016 - 2017” vừa được tổ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân yêu cầu thời gian tới, thủ trưởng các ngành, các địa phương cần khắc phục việc phân công, bố trí nhân sự chưa hợp lý tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Việc xin lỗi phải thực hiện nghiêm túc, không qua loa, xin lỗi phải xuất phát từ cái tâm. Đề nghị bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu rà soát văn bản quy phạm pháp luật; trước mắt rà soát, gỡ bỏ, bổ sung những thủ tục hết hiệu lực. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đặc biệt là cấp xã.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn