Nhiều sai phạm liên quan đến ngân sách tại xã Thạnh Phú

Qua công tác thanh tra ngân sách, tình hình thu và đăng nộp các nguồn do nhân dân đóng góp từ năm 2017 đến năm 2019, kiểm tra công tác xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và kiểm tra về sổ sách, chứng từ tại UBND xã Thạnh Phú (mốc thời gian thanh tra từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2019), Thanh tra huyện Cái Nước đã chỉ ra nhiều sai phạm, đồng thời đề xuất kiểm điểm nhiều cán bộ tại đây.

Văn bản Kết luận thanh tra của Thanh tra huyện Cái Nước.Văn bản Kết luận thanh tra của Thanh tra huyện Cái Nước.

Nhiều sai phạm

Theo Thanh tra huyện Cái Nước, qua thanh tra nhận thấy, UBND xã Thạnh Phú chưa chủ động xây dựng dự toán đầu năm, mà chỉ căn cứ vào số dự toán dự kiến của cấp trên để xây dựng cho đơn vị; phân bổ theo định mức được giao, nhưng chưa có sự xem xét vào tình hình thực tế, dẫn đến một số khoản chi vượt dự toán giao đầu năm (cụ thể năm 2019 - PV).

Về dự toán được giao, UBND xã xây dựng dự toán giao cho các ngành chưa sát với nhu cầu thực tế, nên các ngành đã chi vượt dự toán, cuối năm phải điều chỉnh dự toán.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị thực hiện không đúng so với hồ sơ thiết kế như: Công trình ghép tuyến, công trình thi công thừa - thiếu.

Từ đó, Thanh tra huyện Cái Nước chỉ ra một số sai phạm được phát hiện qua thanh tra như: Tồn quỹ chưa thanh toán đến ngày 2/3/2020 hơn 466 triệu đồng, trong đó chứng từ chưa tạm ứng từ năm 2004 về trước là gần 300 triệu đồng; cán bộ Ban Quản lý dự án huyện tạm ứng 4 triệu đồng; chứng từ tạm ứng còn lại đến ngày 31/12/2019 là hơn 163 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND xã đã mượn tiền các loại lai là hơn 60 triệu đồng để chi cho hoạt động các ngành của xã (lai Quỹ Vì người nghèo hơn 58 triệu đồng,  lai Quỹ Quốc phòng an ninh 549.000 đồng, lai thu khác ngân sách xã là 1,76 triệu đồng). Đến thời điểm thanh tra, xã chưa đăng nộp lại số tiền này.

Lãnh đạo UBND xã bị đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm

Về xử lý trách nhiệm, Thanh tra huyện Cái Nước kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lâm Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, trong việc quản lý điều hành ngân sách đến thời điểm thanh tra có sai sót trong đầu tư xây dựng cơ bản như ghép tuyến, thi công thừa - thiếu so với thi công thực tế; sử dụng số thu từ các nguồn lai để chi cho hoạt động của xã số tiền hơn 60 triệu đồng.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Minh Khuôl, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, trong việc tham mưu Chủ tịch xã chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến còn một số sai sót trong việc quản lý điều hành ngân sách, xác định khối lượng hoàn thành nghiệm thu các công trình đưa vào sử dụng vẫn còn chênh lệch thừa - thiếu so với thực tế.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với công chức Kế toán của xã trong việc tham mưu cho lãnh đạo chưa chặt chẽ để xây dựng dự toán năm 2019 cho từng ngành tại đơn vị chưa bám sát vào nhu cầu chi thực tế dẫn đến chi vượt và phải điều chỉnh dự toán chi.

Ngoài ra, Thanh tra huyện cũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện thanh toán các nguồn lai và đăng nộp về trên số tiền hơn 60 triệu đồng theo quy định; chỉ đạo các ngành thanh toán dứt điểm chứng từ tạm ứng ngân sách của xã tồn đọng số tiền hơn 163 triệu đồng; tiếp tục chỉ đạo thanh toán chứng từ tạm ứng từ năm 2004 về trước số tiền gần 300 triệu đồng; thu hồi tạm ứng của cán bộ Ban Quản lý dự án huyện với số tiền 4 triệu đồng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn