Nhiều tổ chức, cá nhân bị yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Liên quan đến bức xúc của người dân và doanh nghiệp xung quanh việc tiếp nhận và trả kết quả đối với giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cũng như các quyết định xử phạt hành chính có liên quan mà Báo ảnh Đất Mũi đã phản ánh trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh có ý chỉ đạo yêu cầu chấn chỉnh kịp thời nhằm tạo một nền hành chính "kiến tạo phát triển, liêm chính, minh bạch hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân".

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công thương tiếp tục kiểm tra, rà soát trường hợp xử phạt của doanh nghiệp tư nhân Thời Đang, huyện Trần Văn Thời. Trường hợp phát hiện sai xót phải xử lý theo đúng quy định.

Cụ thể qua kiểm tra, xác minh cho thấy việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công thương cũng như việc tuân thủ các quy định xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh còn để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng.

Qua đó cho thấy, Sở Công thương thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đúng với tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính.

Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm túc Giám đốc Sở Công thương. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Công thương nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tránh để ra sai sót trong thời gian tới.

Một diễn biến khác, các quyết định xử phạt hành chính, trong quá trình tổ kiểm tra làm việc, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp của doanh nghiệp tư nhân Tô Gia (Phú Tân) và Hồng Quảng (TP.Cà Mau).

Riêng đối với doanh nghiệp tư nhân Thời Đang (Trần Văn Thời) xuất hiện một số tình tiết mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Công thương tiếp tục kiểm tra, rà soát, trường hợp phát hiện sai sót phải xử lý theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy định dự nộp tiền phạt, phát hành các biên lai dự nộp của các Đội Quản lý thị trường. Đồng thời khẩn trương kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Riêng đối với các cơ quan liên đới trách nhiệm như Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc đơn vị này rút kinh nghiệm trong việc ủy quyền đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời thu hồi, hủy bỏ Giấy ủy quyền số 07/GUQ- KBCM ngày 1/1/2017 và kiểm điểm xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện tham mưu việc ủy quyền trái quy định trên.

Ngoài ra, đối với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Trần Văn Thời tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của bà Võ Kim Út (chủ doanh nghiệp Thời Đang) chưa đúng theo quy định, kéo dài thời gian giải quyết, đi ngược lại với chủ trương cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gây bức xúc cho công dân.

Việc này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân và tổ chức liên quan.

Đối với các nội dung trên Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị phải tổ chức thực hiện và báo cáo trước ngày 15/5 tới.

Trước đó, Báo ảnh Đất Mũi có đăng tải bài viết "Lỗi do doanh nghiệp hay do cơ quan quản lý" phản ánh bức xúc của doanh nghiệp liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã xảy ra trong thời gian qua.

Cách đó, không lâu, Báo ảnh Đất Mũi online tiếp tục đăng tải bài viết "Dự nộp" có được quy định trong luật ? Bài viết phản ánh về việc tuân thủ các quy định pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Cà Mau.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn