Quyết liệt trong đơn giản hóa thủ tục hành chính

Các sở, ngành tỉnh đang thể hiện rõ quyết tâm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công thương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) có rất nhiều TTHC liên quan mật thiết đến đời sống của người dân. Đến nay TTHC ở các lĩnh vực này từ tỉnh đến xã đã được công bố, công khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy định. Hiện Sở Công thương và Sở NN&PTNT đã và đang thực hiện việc rà soát và loại bỏ hoặc đề xuất loại bỏ những TTHC còn rườm rà, phức tạp, chi phí tuân thủ cao và thời gian thực hiện còn dài.

Sở Công thương được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện công bố, công khai TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đúng thời gian luật định và chất lượng công bố đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đến cuối tháng 3/2016, bộ TTHC đã được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực công thương áp dụng từ tỉnh đến xã đã được rà soát, công bố hoàn tất. Điều đặc biệt đối với công bố TTHC đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực công thương là TTHC dùng chung cho cấp huyện và cấp xã được rà soát đề nghị công bố trước, đảm bảo cho các địa phương chủ động thực hiện. Không chỉ đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết riêng của ngành, Sở Công thương còn đề xuất UBND tỉnh cắt giảm thời gian giải quyết TTHC liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều sở, ngành khác nhau. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương bố trí một công chức vừa có năng lực vừa có có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp tốt tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, tại đơn vị còn thành lập một tổ tiếp nhận phản ảnh, kiến nghị của người dân về giải quyết TTHC. Trong Quý I/2016, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tiếp nhận gần 200 hồ sơ, qua đó 100% thủ tục giải quyết đúng hạn. Hai phản ảnh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC cũng được tiếp nhận và xử lý đúng trình tự quy định.

Từ cuối năm 2015, Sở NN&PTNT đã hoàn thành việc công bố công khai bộ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý từ cấp tỉnh đến xã. Trong Quý I/2016, sau khi nhận được quyết định chuẩn hóa bộ TTHC từ bộ NN&PTNT, đối chiếu với bộ TTHC đã trình UBND tỉnh công bố, Sở NN&PTNT đã tiến hành rà soát lại bộ TTHC đã công bố theo bộ TTHC vừa mới chuẩn hóa, qua đó tiến hành công bố lại đúng theo quy định. Đến cuối tháng 4, Sở tiến hành lập danh sách cắt giảm thời gian giải quyết 44 TTHC thuộc lĩnh vực thú y, thủy sản và bảo vệ thực vật; đang tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực lâm nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị này còn quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ. Qua sắp xếp lại bộ máy tổ chức đúng chức năng nhiệm vụ, hoạt động của các đơn vị trực thuộc ngày càng phù hợp và hiệu quả hơn. Đơn cử như tại Chi cục Kiểm lâm, nếu như trước đây thường chồng chéo về nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng với Chi cục Lâm nghiệp, sau khi sáp nhập hai đơn vị thành Chi cục Kiểm lâm thì tình trạng này đã không còn.

Việc đơn giản hóa, công bố công khai TTHC nhằm tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền. Những cố gắng trong thực hiện công tác cải cách hành chính của một số sở, ngành tỉnh, trong đó có Sở Công thương và Sở NN&PTNT cho thấy nhiệm vụ rà soát, công bố, đơn giản hóa, giải quyết TTHC đang được quan tâm đúng mức. Điều đó chứng tỏ quyết tâm xây dựng một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ của tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn