Sở Tư pháp: Hoàn thành 7/8 nhiệm vụ năm 2017

Thời gian qua, Sở Tư pháp tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và đạt được những kết quả nhất định.

Theo báo cáo, Sở Tư pháp đã thực hiện hoàn thành 7/8 nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt 87,5% so với kế hoạch năm 2017.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời, hoàn thiện thể chế hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh (Quy chế phối hợp công bố, công khai TTHC; Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức về TTHC; Quy chế hoạt động cán bộ đầu mối; Quy định về đối thoại công dân, doanh nghiệp về TTHC...) và ban hành các kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC và kiểm soát TTHC năm 2017, về công tác truyền thông, về rà soát, đánh giá và đơn giản hóa TTHC trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 122 quyết định công bố 1.239 TTHC các cấp (385 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 461 TTHC mới ban hành và 393 TTHC bị bãi bỏ, hủy bỏ). Tất cả những TTHC công bố được Sở Tư pháp cho ý kiến, kiểm soát chất lượng, hoàn chỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định. Đăng nhập và ban hành 123 công văn đề nghị công khai 834 thủ tục và không công khai 774 thủ tục trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC kịp thời, đúng thời hạn theo quy định.

Tiếp nhận 189 phản ánh, kiến nghị của công dân và doanh nghiệp; đã xử lý xong 184, tồn 5, chưa đến hạn 2 và trễ hạn 3. Nguyên nhân trễ hạn là những vụ việc phức tạp, cần xin ý kiến của bộ, ngành Trung ương.

Sở đã rà soát 125 TTHC, cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết 97 TTHC với tỷ lệ cắt giảm từ 20% - 40% (28 TTHC không cắt giảm do có thời gian giải quyết trong ngày); Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định cắt giảm thời gian giải quyết 16 TTHC liên thông; 10 TTHC được cắt giảm dưới 20% chưa đạt chỉ tiêu theo quy định, nguyên nhân là do đặc thù về điều kiện của từng TTHC nên không thể có điều kiện cắt giảm nhiều hơn.

Lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tư pháp hộ tịch, đơn vị đã tuân thủ đầy đủ quy trình tiếp nhận và thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; không lạm dụng chứng thực; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ trên 90%; hồ sơ trễ hạn 24 trường hợp, đều được ban hành văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định.

Đối với Trung tâm Trợ giúp pháp lý, đơn vị đã xây dựng, công bố, công khai quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục có liên quan đến người dân, doanh nghiệp và cộng tác viên; tổng số 7 quy trình, hồ sơ, thủ tục thuộc chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận giải quyết của đơn vị. Chất lượng quy trình, hồ sơ, thủ tục được công bố đạt chất lượng theo yêu cầu.

Tại Trung tâm Bán đấu giá tài sản, đơn vị đã triển khai thực hiện nội dung văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng, công khai 5 quy trình, hồ sơ, thủ tục lĩnh vực bán đấu giá tài sản theo chức năng của đơn vị đạt chất lượng tốt…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn