Thiếu quyết tâm trong thực hiện cải cách hành chính

Sau khi kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Xây dựng, đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kết luận sơ bộ, đơn vị này có nhiều bước tiến trong thực thi công vụ, song trong CCHC còn thiếu sự quan tâm.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh thông báo sơ bộ kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng được đoàn kiểm tra đánh giá cao trong việc hợp nhất hóa nhiều thủ tục trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực cấp phép xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Sở đã thực hiện xong việc lập danh mục, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đảm bảo từ 20 - 40% theo đúng quy định. Tuy nhiên, qua xem xét báo cáo của Sở Xây dựng và đơn vị trực thuộc, kết hợp với kiểm tra thực tế, vẫn còn nhiều việc cần phải chấn chỉnh.

Việc công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đảm bảo theo đúng nội dung hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Cụ thể là chưa đúng về hình thức, nội dung (Sở niêm yết tạm trên khung kiếng ngăn phòng, nội dung chưa cập nhật, thay đổi theo biến động của TTHC nên nhiều TTHC đang niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành).

Chưa ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc công bố và niêm yết công khai chưa đảm bảo theo quy định. Do cán bộ tham mưu cho lãnh đạo không nhận ra đâu là thủ tục liên thông nên đơn vị xác định không có TTHC thuộc dạng liên thông, nên không lập danh mục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc dạng liên thông. Một số TTHC không liên thông có thời gian cắt giảm chưa hợp lý hoặc có đủ điều kiện cắt giảm tỷ lệ cao hơn theo quy định; quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đảm bảo theo quy định (thiếu quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thiếu nội dung hướng dẫn niêm yết TTHC). Việc tiếp nhận hồ sơ còn thừa việc công chứng, chứng thực trong thành phần giấy tờ công dân, vi phạm Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/6/2014 “Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính”. Tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn diễn ra còn nhiều, chưa ban hành văn bản xin lỗi khi giải quyết trễ hạn theo quy định tại Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Còn 2 quyết định được Bộ Xây dựng công bố nhưng chưa được cập nhật tham mưu UBND tỉnh công bố theo quy định (Quyết định số 1376 và Quyết định số 1373); 18 TTHC thuộc diện phải công khai tạm thời nhưng đơn vị chưa thực hiện công khai tạm thời làm căn cứ thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện.

Về công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Sở đã tham mưu soạn thảo, trình các cấp có thẩm quyền ban hành 1 quyết định đúng tiến độ. Tuy nhiên, còn 1 văn bản về “Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thẩm định dự án thiết kế và cơ sở thiết kế xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau” phải thực hiện trong Quý II, nhưng đến nay Sở chưa thực hiện.

Về việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: Tại điểm a, khoản 1, Điều 5 (Kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện) của Quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 ban hành Quy định về quản lý các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; tuy nhiên, Sở đã dẫn chiếu Điều 6 (Quản lý chất lượng vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất), việc này là không đúng, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng.

Theo kết quả đánh giá sơ bộ của đoàn kiểm tra thì Sở Xây dựng chưa có kế hoạch chỉ đạo triển khai công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị, do đó các phòng chuyên môn chưa nhận thức được cách thức chỉ đạo, điều hành của Sở. Trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở triển khai thuộc về cán bộ đầu mối tại Sở còn nhiều hạn chế.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn