Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Trong những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách tư pháp, VKSND tỉnh đã tập trung đổi mới sâu rộng về tổ chức, bộ máy, cán bộ và phương thức hoạt động. Qua đó, hiệu quả công tác được nâng lên, nhiều loại tội phạm giảm dần về số vụ, góp phần thiết thực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trên lĩnh vực thực hành quyền công tố và kiểm sát, việc giải quyết các vụ án hình sự, VKSND hai cấp đã đề ra biện pháp đổi mới trong việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo, tội phạm và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết của cơ quan điều tra nên đã nắm và quản lý tình hình tội phạm. VKSND tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm, đưa ra truy tố nhiều vụ án lớn; bảo đảm việc phê chuẩn bắt, tạm giữ, tạm giam, việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát các cấp đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của kiểm sát viên, bảo đảm tranh tụng dân chủ hơn; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự. Trong nhiệm kỳ, VKSND hai cấp đã xử lý 5.560/5.694 tin, đạt tỷ lệ trên 97%, ra quyết định hủy bỏ 63 quyết định của cơ quan điều tra, ban hành 49 kiến nghị yêu cầu các cơ quan điều tra khắc phục vi phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ngọc Hiển phối hợp với Tòa án nhân dân huyện đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ, ngày 28/1/2016.

Hoạt động điều tra các vụ án hình sự thuộc thẩm quyền điều tra của Viện Kiểm sát được chú trọng, là công cụ sắc bén trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát. Các vụ án do cơ quan điều tra của VKSND tỉnh khởi tố, việc điều tra được tiến hành theo đúng các quy định của pháp luật, tiến độ điều tra nhanh. Qua việc thực hiện thẩm quyền điều tra, VKSND đã góp phần bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của các cơ quan tư pháp, bảo đảm hoạt động của các cơ quan tư pháp tuân thủ đúng quy định và tôn trọng pháp luật. Từ năm 2011 đến nay, số người bị bắt tạm giam chuyển khởi tố hình sự là 3.729/3.837, đạt trên 97% so với số đã xử lý.

Ngành đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác kiểm sát việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án; phối hợp cùng cơ quan thi hành án khắc phục tình trạng các bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật nhưng chậm được thi hành; đồng thời có nhiều đổi mới trong việc giải quyết các đơn, thư khiếu nại thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp giải quyết nhiều đơn, thư khiếu nại phức tạp, kéo dài trong các cơ quan tư pháp. Trong nhiệm kỳ, VKSND hai cấp đã tiếp nhận 1.574 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, giải quyết 563/568 đơn thuộc trách nhiệm, góp phần cùng cơ quan tư pháp bảo vệ quyền dân chủ của công dân.

Trong công tác xây dựng ngành, VKSND tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của tất cả các đơn vị trong toàn ngành; thực hiện tổng rà soát, đánh giá chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; trên cơ sở đó, từng bước sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, bảo đảm phù hợp với cơ cấu bộ máy, với yêu cầu của từng lĩnh vực công tác; đồng thời triển khai nhiều biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tiến trình cải cách tư pháp. Toàn ngành có 117 kiểm sát viên, công chức có trình độ đại học trở lên chiếm trên 97%, trong đó có 7 thạc sĩ.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đàm Hoàng Vũ cho rằng, bản chất công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp cho thấy, công tác của ngành kiểm sát mang tính chuyên môn, nghiệp vụ nhưng có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính nhân văn rất sâu sắc. Do vậy, các chủ trương, kế hoạch công tác của toàn ngành kiểm sát và của mỗi viện kiểm sát địa phương phải bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước cũng như của từng địa phương. Trước những yêu cầu hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, kiểm sát viên của ngành phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tự mình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tranh thủ những thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức. Song song đó, viện kiểm sát các cấp phải áp dụng mọi biện pháp, đổi mới, vận dụng sáng tạo các phương pháp kiểm sát, thực hiện đầy đủ các quyền hạn theo luật định để phát hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác các vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc; đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách để tổng hợp, báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách, pháp luật cho phù hợp.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn