Triển khai công tác Tư pháp năm 2016

Sáng nay 8/1, Bộ Tư pháp hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2016 và định hướng nhiệm kỳ năm 2016 - 2020. Tại điểm cầu Cà Mau, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân tham dự.

Năm 2015 và nhiệm kỳ 2011 - 2015, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ nhiều mặt công tác, bám sát 9 định hướng công tác tư pháp đề ra đầu nhiệm kỳ, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển của đất nước và từng địa phương.

Tại Cà Mau, năm qua cũng đạt thành tích trên tất các các lĩnh vực, trong đó thu ngân sách tăng gần 19%; Sở Tư pháp triển khai kịp thời Hiến pháp năm 2013; xây dựng được 59 văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, đạt 100%. Cải cách hành chính được quan tâm; ban hành các quyết định để công bố 1.621 thủ tục hành chính ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã; giảm 82 thủ tục so với năm 2014….Năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, ngành Tư pháp tiếp tục phát huy vai trò trong tham mưu giúp Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các quy định của Hiến pháp năm 2013 và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện bước chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tạo chuyển biến cơ bản, bền vững công tác thi hành án dân sự, hành chính; hàng năm giảm ít nhất 5% lượng án tồn đọng; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp và pháp chế; phát huy vai trò, hiệu quả tham gia của ngành Tư pháp trong việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; củng cố chức bộ máy và tiếp tục kiện toàn nhân lực ngành Tư pháp phù hợp với Chiến lược phát triển ngành đến năm 2035; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phương thức và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện đồng bộ Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn