Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho người làm báo

Sáng ngày 9/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (QP,AN) Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức QP,AN cho hơn 150 người là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương và báo ngành.

PGS.TS, Thiếu tướng Phí Đức Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, triển khai chuyên đề tại Lớp tập huấn. PGS.TS, Thiếu tướng Phí Đức Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, triển khai chuyên đề tại Lớp tập huấn.

Trong thời gian qua, báo chí đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và quốc tế; đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, QP,AN, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên sẽ được tìm hiểu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lưc thù địch đối với Việt Nam.

Qua đó, giúp các cán bộ, phóng viên, biên tập viên nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP,AN và hoạt động đối ngoại thời kỳ mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn