Đầm Dơi diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016

Ngày 12/8, tại UBND xã Tạ An Khương Đông, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Đầm Dơi tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016, với sự tham gia của 4 xã: Tân Trung, Tạ An Khương, Tạ An Khương Nam và Tạ An Khương Đông.

Họp Đảng ủy xã Tạ An Khương Nam mở rộng.

Nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã lần này gồm 3 giai đoạn, cụ thể là: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Sau khi báo cáo cấp trên, thông báo cho Trưởng Công an, ông Nguyễn Trường Giang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tạ An Khương, tiến hành hội ý Ban Chỉ huy, dự kiến những công việc cần làm ngay, phân công thực hiện nhiệm vụ.

Diễn tập thực binh có 1 phần sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Mục đích của diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã nhằm giúp cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang các xã tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang các xã, cùng với sự phối hợp giữa quân sự, công an, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp giữ vững an ninh trật tự, chính trị xã hội trên địa bàn.

Tình huống: Ông Nguyễn Trường Giang (trái) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tạ An Khương, nhận lệnh và ra lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Trần Minh Đăng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Tạ An Khương Đông, triển khai kế hoạch chiến đấu phòng thủ.

Thông qua diễn tập nhằm rút kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, quân sự, công an làm tham mưu, các ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện xây dựng địa bàn ngày càng vững chắc, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đối phó có hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn