Phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn quản lý vi phạm vùng biển nước ngoài

Ngày 12/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Cà Mau khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Chỉ thị nêu: Thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chức năng trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện khá tốt các nội dung Chỉ thị số 689/CT-TTg, ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tàu cá và ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ; Công điện số 732/CĐ-TTg, ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép vùng biển nước ngoài (Công điện số 732/CĐ-TTg); Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EU) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Chỉ thị số 45/CT-TTg); các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nên tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài giảm mạnh (năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 20 tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, giảm 33 tàu so với năm 2016). Tuy nhiên, theo thông báo của các cơ quan chức năng, từ thời điểm EU đã áp dụng biện pháp cảnh báo “Thẻ vàng” đối với sản phẩm khai thác thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (ngày 23/10/2017) đến nay, số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài tăng lên rất nhanh (có 18 tàu cá vi phạm; trong đó huyện Trần Văn Thời 16 tàu, huyện U Minh 2 tàu).

Tập trung tuyên truyền cho ngư dân hiểu việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trước tiên vì sự an toàn trong sản xuất, đời sống và sinh kế của chính mình. Ảnh: LOAN PHƯƠNG

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do nguồn lợi hải sản các vùng biển trong nước ngày càng suy giảm; một số chủ tàu, thuyền trưởng vì lợi ích kinh tế trước mắt nên cố tình vi phạm; nhận thức và tham gia đấu tranh chống các hành vi vi phạm của cộng đồng ngư dân còn hạn chế; công tác xử lý vi phạm đối với một số vụ việc chưa nghiêm, biện pháp, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe; các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chưa tập trung chỉ đạo thường xuyên và quyết liệt; việc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu của các cấp, các ngành chức năng ở một số nơi chưa tốt, chưa chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm và mức độ ảnh hưởng; chưa thường xuyên rà soát, cập nhật phương tiện tái phạm để xử lý theo quy định…

Để chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EU về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức quán triệt về tầm quan trọng và tính cấp bách của Công điện số 732/CĐ-TTg và Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục ngư dân, đặc biệt là chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá khai thác xa bờ để tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và ký cam kết không vi phạm. Tập trung tuyên truyền cho ngư dân hiểu việc không vi phạm vùng biển nước ngoài trước tiên vì sự an toàn trong sản xuất, đời sống và sinh kế của chính mình, đồng thời đồng hành với cả nước thực hiện tốt các khuyến nghị của EU nhằm sớm gỡ bỏ cảnh báo “Thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam. Huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong tỉnh để chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài theo quy định.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành và các cơ quan chức năng liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nếu để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn quản lý vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương tổ chức kiểm điểm đánh giá việc triển khai thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ rõ kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục trong công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm chủ tàu, thuyền trưởng trước cộng đồng dân cư địa phương, công khai niêm yết danh sách tàu cá vi phạm tại trụ sở UBND cấp xã và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cơ sở. Những huyện có tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài sau ngày 23/10/2017, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm tổ chức và cá nhân liên quan nếu chưa làm hết trách nhiệm, đồng thời có giải pháp khắc phục hiệu quả nhất. Xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp vùng biển nước ngoài vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của chính quyền năm 2018 và những năm tiếp theo; xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành và các cơ quan chức năng liên quan phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nếu để xảy ra tình trạng tàu cá và ngư dân trên địa bàn quản lý vi phạm vùng biển nước ngoài.

Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương chỉ đạo điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng móc nối, môi giới (nếu có) để đưa tàu cá và ngư dân trong tỉnh đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (kể cả móc nối, môi giới để chuộc tàu cá và ngư dân đã vi phạm về nước); nếu phát hiện phải kịp thời báo cáo, phối hợp với cơ quan chức năng của Trung ương điều tra, triệt phá, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe; đồng thời, cảnh báo cho ngư dân biết để đề phòng và tố giác các trường hợp móc nối, môi giới bất hợp pháp. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, huyện ủy các huyện ven biển xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị này; có chế tài xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá vi phạm (kể cả việc thu hồi vĩnh viễn bằng thuyền trưởng và giấy phép hoạt động tàu cá...); định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác ngăn chặn, xử lý tàu cá trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) để xem xét, chỉ đạo. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, báo, đài trong tỉnh tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá khai thác xa bờ trong tỉnh về nội dung Chỉ thị.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn