Sức lan tỏa từ phong trào thi đua Quyết thắng

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, lực lượng vũ trang TP. Cà Mau triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT). Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước theo phương châm “Đoàn kết - thi đua - quyết thắng”, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nhân rộng phong trào TĐQT; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

TĐQT giai đoạn 2012 - 2017, thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua đột kích, tập trung vào các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Đột phá thực hiện tốt dân chủ, kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Bác sỹ trong Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thành phố tiến hành khám chuyên khoa mắt cho thanh niên.

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh Dự bị động viên; phối hợp rà soát, sắp xếp ổn định biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng huy động ở mọi trạng thái theo phương châm “Gần và gọn địa bàn, tiện quản lý, tiện động viên”. Hằng năm, Ban CHQS thành phố và các xã, phường đã chủ động tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng luật định. Đồng thời, tổ chức tốt việc đón nhận 946 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, giới thiệu tạo điều kiện cho 579 quân nhân xuất ngũ có việc làm ổn định.

Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường văn minh đô thị”, Ban CHQS thành phố đã cụ thể hóa từng nội dung của phong trào, với phương châm “phát huy nội lực là chính”.

Phong trào gây quỹ từ “Ngôi nhà 100 đồng” có sức lan tỏa mạnh mẽ, đã góp phần mang lại căn nhà ở ổn định cho nhiều gia đình trong lực lượng vũ trang thành phố.

Đã có nhiều cách làm hay, phương pháp hiệu quả trong phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương tiến hành tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Triển khai có hiệu quả các quyết định, nghị định của Chính phủ về người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, chi trả 3,5 tỷ đồng; ủng hộ các quỹ an sinh xã hội 101 triệu đồng; xây tặng 27 căn Nhà tình nghĩa, Nhà tình đồng đội trị giá 1,5 tỷ đồng; thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, gia đình nghèo nhân dịp lễ, tết 1,34 tỷ đồng.

Phong trào TĐQT của lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2012 - 2017 đã phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là động lực quan trọng để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân TP. Cà Mau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn