32/50 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn

Tại hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, diễn ra sáng 3/7, ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết trong 50 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, mặc dù đơn vị đã có nhiều nỗ lực, nhưng chỉ có 32 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn.

Ông Trịnh Văn Lên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thông tin tại hội nghị: Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức bộ máy của sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, các thủ tục hành chính được thực hiện cắt giảm thời gian, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với tinh thần phục vụ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Qua kết quả thống kê trên hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, cho thấy từ đầu năm đến ngày 25/6, trong 50 nhiệm vụ được giao, đơn vị đã thực hiện hoàn thành 32 nhiệm vụ đúng thời hạn, 12 nhiệm vụ hành thành nhưng trễ hạn, còn lại 6 nhiệm vụ đang được thực hiện trong hạn.Ngoài ra, trong những tháng đầu năm, sở đã tiến hành thực hiện 7 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 48 tổ chức, cá nhân.

Trong đó 3 cuộc thanh tra về đất đai liên quan đến 32 tổ chức, cá nhân, 4 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 16 tổ chức, cá nhân liên quan đến bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Qua đây, đã phát hiện nhiều sai phạm chủ yếu là chưa thực hiện chuyển quyền pháp nhân sử dụng đất, chưa chuyển qua hình thức thuê đất mà trước đây đã giao đất, chậm nộp tiền thuê đất hằng năm, chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết về bảo vệ môi trường...

Theo đó, sở đã tiến hành kiến nghị và xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành.

Hội nghị cũng nhìn nhận trong hoạt động theo thẩm quyền, chuyên môn ngành Tài nguyên và Môi trường tại địa phương vẫn còn nhiều hạn chế: Việc chọn lựa danh mục đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh chưa chặt chẽ, một số văn bản thực hiện không đúng tiến độ, phải điều chỉnh thời gian ban hành; việc tổ chức thực hiện quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn một số trường hợp chậm thời gian.

Chất lượng tham mưu, đề xuất một vài vụ việc chưa cao, chưa đề xuất giải pháp mang tính đột phá, chiến lược trong quản lý ngành Tài nguyên và Môi trường; chưa chủ động tham mưu giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề phát sinh thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, chẳng hạn trong công tác bảo vệ môi trường khu đô thị, khu công nghiệp; công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn chưa chặt chẽ; việc xác định giá đất cụ thể trong một số trường hợp vẫn còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời về tiến độ thu tiền sử dụng đất...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn