350 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường

Ngày 8/1, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 về Bảo vệ môi trường (BVMT), thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cùng chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau, khóa XIV, từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã đầu tư gần 350 tỷ đồng thực hiện công tác BVMT. Tỉnh hiện có 4 đơn vị thu gom rác thải; đầu tư 7 trạm trung chuyển rác và 13 bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh ở các huyện; 1 nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau đang hoạt động với công suất 200 tấn rác/ngày đêm.

Công tác ứng phó với BĐKH và nước biển dâng, tỉnh có 39 dự án ưu tiên cấp thiết với tổng dự toán kinh phí hơn 5.700 tỷ đồng. Tỉnh đã chủ động triển khai các công trình trọng điểm: Xây dựng đê, kè phòng chống sạt lở đất vùng cửa sông, cửa biển xung yếu, khôi phục lại diện tích rừng phòng hộ ven biển, đầu tư kè ngầm; thực hiện các dự án về ứng phó với BĐKH, nước biển dâng trên địa bàn tỉnh…

Hội nghị còn thông qua Kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện nghị Quyết số 10/NQ/TW, ngày 3/6/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tỉnh ủy đề ra mục tiêu đến năm 2020, tỉnh có ít nhất 6.000 - 6.500 doanh nghiệp; đến 2025 có hơn 10.000 doanh nghiệp...Về kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, BCH Đảng bộ tỉnh đề ra mục tiêu thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Cà Mau, chuyển thành công ty cổ phần hoàn toàn trong năm 2019.

Năm 2019, tỉnh sẽ hoàn thành thoái vốn Nhà nước đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau. Hội nghị còn quán triệt về Quy định giám sát trong Đảng số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 1/6/2017. Triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, gồm 5 chương 37 điều. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2017 và thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ban hành ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị khóa XI.

Hội nghị cũng đi sâu tìm hiểu nguyên nhân, đề ra các giải pháp BVMT, thích ứng BĐKH và nước biển dâng giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nhấn mạnh: “5 năm qua, công tác quản lý, BVMT, thích ứng BĐKH và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển mạnh mẽ, tích cực. Tuy nhiên, ý thức tự giác BVMT trong một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa cao, thiếu cơ chế cho hoạt động xử phạt hành vi xả thải nơi công cộng. Việc huy động nguồn lực BVMT còn hạn chế; mô hình tự quản BVMT chưa được triển khai, nhân rộng nhiều. Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện công tác BVMT, ứng phó với BĐKH và nước biển dâng; trong đó phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể, cán bộ hội viên chung tay BVMT; tăng cường thanh tra, kiểm tra về BVMT, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở triển khai sâu rộng, nhằm góp phần đưa 7 nội dung Nghị quyết lan tỏa và đi vào đời sống người dân…”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn