6 tháng đầu năm: Kết nạp mới 130 đảng viên

Ngày 18/7, Đảng ủy Dân Chính Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng, ông Trương Minh Thịnh báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Phó Bí thư Đảng ủy Trương Minh Thịnh thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ ổn định. Đảng ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch và thực hiện quy trình quy hoạch cấp ủy Đảng ủy Dân Chính Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo.

Các đảng ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo tốt tiến độ đại hội Chi bộ trực thuộc theo kế hoạch đề ra; đến nay đã có 205/249 chi bộ tiến hành đại hội. Các tổ chức cơ sở đảng duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đúng quy định, nội dung, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy ra quyết định bổ sung, kiện toàn cấp ủy 5 tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới một tổ chức cơ sở đảng; ra quyết định chuyển đảng chính thức cho 149 đảng viên, kết nạp mới 130 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến thời điểm này là 3.954 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Dân chính đảng đã chọn nội dung đột phá ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU, ngày 19/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Dân Chính Đảng (khóa IX) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ”.
Bên cạnh đó, nhiều đảng ủy, chi ủy cơ sở thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề, lựa chọn khâu đột phá: Sở Giáo dục và Đào tạo với “Năm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng hình ảnh “Người cán bộ công đoàn tận tụy”; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Sửa đổi lối làm việc”… Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong 6 tháng cuối năm: Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, kết luận hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Chỉ thị 05 kịp thời, hiệu quả. Kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2017…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn