80 đại biểu được bồi dưỡng kiến thức

Nhằm nâng cao vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong 2 ngày (30, 31/7), Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho gần 80 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS, đại diện lãnh đạo các phòng dân tộc huyện, thành phố.

Các đại biểu đã được các báo cáo viên phổ biến 4 chuyên đề, gồm:

Kiến thức quốc phòng, an ninh quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường công tác ở vùng dân tộc Khmer trong tình hình mới trên tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/6/2018 triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW trên địa bàn tỉnh Cà Mau; nâng cao vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giám sát các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn; vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với bảo vệ môi trường vùng đồng bào DTTS, công tác tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân bảo vệ môi trường.Đợt tập huấn giúp cho người có uy tín phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực phát triển sản xuất, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Ngoài ra, còn nâng cao nhận thức của người dân địa phương, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền. Thực hiện tốt chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc - tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Hội nghị tập huấn đã kết thúc chiều 31/7.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn