Áp lực công việc tỷ lệ nghịch với số lượng biên chế

Đó là bức xúc của nhiều bệnh viện trong tỉnh với đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, giám sát Sở Y tế về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách năm 2017, 2018 và thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, vào sáng 30/5.

Theo Sở Y tế Cà Mau: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 năm 2016 của HĐND tỉnh cơ bản thuận lợi, định mức phân bổ dự toán ngân sách cơ bản phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, do chỉ tiêu biên chế giao hằng năm cho ngành Y tế không tăng mà giảm, riêng năm 2017 giảm 56 chỉ tiêu so với năm trước; năm 2018 tiếp tục giảm 116 chỉ tiêu so với năm 2017, nên các đơn vị phải hợp đồng thêm nhân lực lao động.

Sở Y tế đề xuất HĐND tỉnh xem xét bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết 03 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định…

Số lao động hợp đồng này, hằng năm, ngân sách không cấp kinh phí để chi trả lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương nên ảnh hưởng không nhỏ đến kinh phí hoạt động của các đơn vị.

Mặt khác, tình hình thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế hàng quý của năm 2017 và vượt trần, vượt quỹ Bảo hiểm y tế năm 2016 chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội chấp nhận thanh toán kịp thời, còn treo nợ khoảng 265 tỷ đồng, dẫn đến chứng từ phát sinh hàng quý đơn vị không đủ nguồn thanh toán, phải chuyển sang năm sau thanh toán.

Nhiều bệnh viện trong tỉnh phản ánh về tình hình khó khăn của đơn vị do thiếu kinh phí, biên chế ngày càng giảm nhưng áp lực công việc ngày càng nhiều.

Sở Y tế đề xuất HĐND tỉnh xem xét bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết 03 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định: Định mức phân bổ cho y tế xã 46.000 đồng/người/năm để các cơ sở y tế trong tỉnh làm căn cứ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn yên tâm công tác.

Ngoài ra, duy trì tỷ lệ phần trăm ngân sách cấp năm 2019 đối với khối khám, chữa bệnh bằng năm 2018, để các bệnh viện dần ổn định nguồn tài chính, sau đó mới xem xét kinh phí ngân sách cấp cắt giảm dần cho từng đơn vị.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn