Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau

Qua 4 ngày tổ chức, chiều nay 24/9, Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành phiên bế mạc, thông qua nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng ra mắt tại Đại hội.

Theo đó, tăng trưởng kinh tế đạt từ 7 - 7,5%/năm, thu ngân sách 5 năm tăng bình quân 17%/năm, đến năm 2020 có thêm 164 trường đạt chuẩn Quốc gia (tương đương 30%), tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%, 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Trên quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thực hiện toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, Đại hội đề ra mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới; khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu.

Trang trọng thông báo kết quả thành công của Đại hội, phát biểu bế mạc, đồng chí Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng và quân, dân tỉnh ra sức thi đua trong mọi hành động cách mạng, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn