Cà Mau có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, để nghe Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM báo cáo kết quả thẩm định tại 3 xã: Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt Thắng (huyện Phú Tân) để tiến tới xét công nhận đạt chuẩn NTM.

Ông Đoàn Văn Bình, Phó Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thẩm định.

Theo báo cáo của Hội đồng thẩm định, sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xã Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt Thắng cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, trong đó xã Tân Hải và Việt Thắng không thực hiện tiêu chí chợ. Hội đồng thẩm định cũng nhắc nhở các địa phương cần giữ vững và tiếp tục tập trung nguồn lực nâng chất các tiêu chí có tính dao động: Môi trường, an ninh trật tự, hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội…

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã tiến hành bỏ phiếu công nhận 3 xã đạt chuẩn NTM. Kết quả: Cả 3 xã Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt Thắng đều đạt 30/30 phiếu, đạt 100%.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn