Cần sự cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 24/9, Hội đồng giám định (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh) tổ chức Hội thảo lần 3 “Giám định về vấn đề bình đẳng giới ở Cà Mau - thực trạng và giải pháp”.

Sau hơn 10 năm triển khai Luật Bình đẳng giới, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân ở các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đạt được những kết quả đáng kể. Việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới luôn được lồng ghép gắn kết với các chương trình mục tiêu Quốc gia và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp (huyện, xã) qua các nhiệm kỳ ngày càng tăng, nhất là cấp xã. Cụ thể, số lượng nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ở cấp tỉnh có 4/46 đồng chí (chiếm 8,69%); 1/15 ủy viên ban thường vụ (chiếm 6,67%). Đại biểu nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cấp tỉnh có 11/54 đại biểu (tỷ lệ 20,37%), cấp huyện 78/314 đại biểu (chiếm 24,84%), cấp xã có 623/2871 đại biểu (chiếm 21,70%).

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, đã tổ chức trên 5.000 lớp dạy nghề dài hạn và ngắn hạn, đào tạo nghề cho 372.799 lao động, trong đó có 115.195 lao động nữ, chiếm 30,9%; 80% tỷ lệ nữ thuộc diện hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế, giúp cải thiện cuộc sống gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo…

Hội Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) duy trì hoạt động hũ gạo tình thương giúp phụ nữ nghèo.Hội Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân) duy trì hoạt động hũ gạo tình thương giúp phụ nữ nghèo.

Hội thảo đi sâu đánh giá việc triển khai, quán triệt trong cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân về vấn đề bình đẳng giới. Nêu rõ những hạn chế trong thực hiện bình đẳng giới, như: Tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị vẫn chưa đảm bảo tỷ lệ theo kế hoạch đề ra; tỷ lệ đảng viên là nam và nữ chênh lệch cao (khoảng 40%).

Thực tế ở các gia đình nông thôn, vấn đề bình đẳng giới còn hạn chế, tư tưởng phong kiến vẫn còn tồn tại; định kiến về phụ nữ vẫn còn. Bản thân bộ phận phụ nữ, từng lúc do áp lực gia đình cũng không muốn phấn đấu, an phận, từ chối đào tạo, luân chuyển…

Hội thảo cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm, đánh giá cao các mô hình mới, tiến bộ và khuyến khích nhân rộng; trên cơ sở đó đề xuất những chủ trương, giải pháp cần thiết nhằm tiếp tục triển khai thực hiện vấn đề bình đẳng giới ngày càng tốt hơn.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn