Cần vốn cho duy tu, sửa chữa các tuyến đường đang tăng cao

Các huyện và TP. Cà Mau hiện còn 76 tuyến đường với chiều dài 251km; riêng đối với cấp xã hiện còn 1.475 tuyến đường với chiều dài 2.889km chưa công bố quản lý. Từ thực trạng “không người quản lý” này, việc duy tu, sửa chữa các tuyến đường thời gian qua không kịp thời, chưa thường xuyên, dẫn đến công trình mau xuống cấp, gây khó khăn trong lưu thông cũng như lãng phí nguồn lực đầu tư.Liên quan đến vấn đề này, thời gian qua, việc huy động quỹ bảo trì đường bộ trong nhân dân trong năm 2014 đạt rất thấp, chỉ 5,6 tỷ đồng trong tổng nguồn đầu tư các cấp trên 34 tỷ đồng (tổng nguồn đầu tư từ các nguồn 76 tỷ đồng).

Huy động trong dân đã khó, nguồn đầu tư những năm qua cũng chỉ đáp ứng khoảng trên 50% nhu cầu.

Theo khái toán của các cơ quan chuyên môn, nhu cầu nguồn vốn cho công tác bảo dưỡng thường xuyên và duy tu, sửa chữa các công trình đường bộ các cấp trong năm 2016 là 249 tỷ đồng, năm 2017 là 266 tỷ đồng (chưa tính đến nguồn cho duy tu, sửa chữa 1.588 cây cầu giao thông nông thôn).

Theo đó, từ năm 2016, cần thiết tăng mức phân bổ kinh phí (từ nguồn sự nghiệp kinh tế) và tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu cấp thiết cho công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa các công trình giao thông.
Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn