Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải: Phải tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức phát triển kinh tế - xã hội

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 8 tháng của năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải vừa có ý kiến chỉ đạo: Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện và TP. Cà Mau chịu trách nhiệm giải trình trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và HĐND tỉnh đối với các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực không đạt kế hoạch đề ra trong năm.

Năm nay, chịu tác động kép của thiên tai, tình hình sản xuất ở Cà Mau gặp nhiều trở ngại, kéo theo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế trong những tháng qua, rất cần có sự nỗ lực, quyết tâm hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 8 tháng qua, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể; thực hiện tất cả các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động 03 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Cùng với đó, tập trung, nghiêm túc trong thực hiện các chương trình, nghị quyết, kế hoạch của tỉnh nhằm thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân và toàn thể nhân dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, thách thức, tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tăng cường công tác giám sát thực hiện hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm tạo sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2016.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn