Công khai thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 30/5, đoàn thanh tra Chính phủ có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau, công khai thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đồng chủ trì buổi làm việc có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải đồng chủ trì buổi làm việc.

Theo đánh giá kết luận của thanh tra Chính phủ, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Cà Mau đã chú trọng tới công tác hoàn thiện bộ máy tiếp công dân theo luật tiếp công dân, để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Tuy nhiên, ở mặt này thì qua thanh tra cũng cho thấy nhiều hạn chế, cụ thể là chưa thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu. Không mở sổ tiếp công dân hoặc mở sổ không theo mẫu, việc ghi chép không đầy đủ thông tin theo quy định. Công tác giải quyết đơn thư còn nhiều tồn tại, đơn cử là trình tự thủ tục, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu thời gian tới Cà Mau cần chú trọng hơn trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Riêng với công tác thanh tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, đoàn thanh tra đánh giá là chưa được chú trọng đúng mức. Hằng năm tiến hành rất ít cuộc thanh tra, chưa tuân thủ trình tự, thủ tục, thời gian lập báo cáo kết quả, thời gian ban hành kết luận thanh tra chưa đúng quy định.

Liên quan đến nội dung thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn có ý kiến: Thời gian tới, Cà Mau cần chú trọng hơn trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh những hạn chế, vi phạm đã được nêu ra tại kết luận. Đồng thời phải xem xét trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị được thanh tra có nhiều hạn chế, vi phạm. Trong đó có trách nhiệm của Chánh Thanh tra tỉnh trong vai trò, trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa thực hiện tốt trách nhiệm được giao.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn