Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận

Chiều 24/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức lễ Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020.Hoạt động này nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; nâng cao trách nhiệm với nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ở buổi ký kết, hai bên tập trung vào các nhiệm vụ: Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận phù hợp với thực tiễn và đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thực hiện thắng lợi chương trình tổng thể cải cách hành chính trên các mặt, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn