Đào tạo và giải quyết việc làm phải gắn với thị trường lao động

* 09/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2016 Lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo Tờ trình trình HĐND tỉnh ban hành và thông qua Nghị quyết vào kỳ họp thứ 2 - HĐND khóa IX (dự kiến vào đầu tháng 12/2016), chiều nay 02/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp mở rộng với các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Cùng dự có Trưởng các Ban HĐND tỉnh.Các đại biểu tham gia góp ý vào các dự thảo tờ trình Nghị quyết: Lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản và thuê máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn; Chương trình giải quyết việc làm năm 2017; Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, ông Mai Hữu Chinh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ước thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đạt và vượt kế hoạch 09/12 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý là kết quả thu ngân sách, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm. “Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nền kinh tế của tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá (GRDP tăng 5,2%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực”, ông Mai Hữu Chinh nhận định.

Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, kim ngạch xuất khẩu không đạt chỉ tiêu, trong đó có nguyên nhân do ảnh hưởng của thiên tai đã dẫn đến một bộ phận người dân vùng nông thôn, vùng bị ảnh hưởng do hạn hán, xâm nhập mặn gặp nhiều khó khăn, cần có sự hỗ trợ, tiếp sức của chính quyền và cộng đồng xã hội.

Trên cơ sở kết quả đạt được, dự báo tình hình, UBND tỉnh đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017: Phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khuyến khích phong trào khởi nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.

Mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển du lịch sinh thái. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Có nhiều ý kiến đóng góp vào lĩnh vực lao động và giải quyết việc làm năm 2017, nhất là trên lĩnh vực đào tạo nghề đã qua chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng đào tạo nghề, có việc làm sau học nghề đối với lao động nông thôn còn thấp; sinh viên sau tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chưa có việc làm sau khi ra trường...

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải: Đào tạo và giải quyết việc làm phải dựa trên nhu cầu, sát với thị trường lao động, đúng với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn