Đề ra giải pháp hiệu quả tham mưu tỉnh xây dựng nền hành chính công hiện đại

Năm 2016, ngành Nội vụ triển khai hiệu quả nhiều hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sáng 13/1, Sở Nội vụ tổng kết hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.Hiện số biên chế hành chính của tỉnh là 2.058/2.269, biên chế sự nghiệp là 20.693/22.482. Trong năm đã tinh giản biên chế 227 trường hợp.

Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ; trình UBND tỉnh phê duyệt 31 đề án vị trí việc làm của cơ quan hành chính, 12 đề án vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp.

Sở Nội vụ đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển kể từ ngày 1/9/2016. Trong năm đã có 1.171 người tham dự, trúng tuyển 579 người.

Năm qua, Sở Nội vụ đã thành lập 5 đoàn thanh tra, kiểm tra một số sở, huyện, qua đó các địa phương, đơn vị kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, văn thư - lưu trữ…

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có nhiều chuyển biến, tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tôn giáo đúng tôn chỉ, mục đích…

Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, quyết định xoay quanh công tác cải cách hành chính.

Qua đó, tỉnh đã thành lập Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính, thí điểm thành lập bộ phận “Một cửa hiện đại” tại các huyện Năm Căn, Cái Nước và TP. Cà Mau.

Ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn; tiếp tục tìm giải pháp hiệu quả tham mưu tỉnh xây dựng nền hành chính công hiện đại. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư lưu trữ và thực hiện xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn