Đổi mới phương thức hoạt động tiếp xúc cử tri

Kỳ họp thứ tám HĐND TP. Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2022 diễn ra ngày 27/6, Bí thư Thành ủy TP.Cà Mau Nguyễn Kiên Cường đến dự.

Kỳ họp thứ tám HĐND TP. Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2022.Kỳ họp thứ tám HĐND TP. Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2022.

6 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND thành phố, hai ban của HĐND và các đại biểu HĐND thành phố đã tiếp nhiều lượt công dân; qua nghiên cứu đã chuyển nhiều thư đến cơ quan có thẩm quyền. Công tác giám sát, đôn đốc cơ quan, đơn vị giải quyết các vụ việc đảm bảo theo quy định pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Trước kỳ họp, đã tổ chức cho 8 tổ đại biểu HĐND TP. Cà Mau tiếp xúc cử tri (TXCT) tại 16 điểm; có 1.310 cử tri tham dự, trong đó có 102 lượt ý kiến phát biểu, với nhiều vấn đề trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: Đời sống sản xuất, xây dựng, kết cấu hạ tầng, môi trường đô thị…

Các tổ đại biểu luôn nêu cao vai trò trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định; từng bước chủ động trong TXCT, thông tin kịp thời tới cử tri tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố.

Chất lượng hoạt động của 39 đại biểu từng bước được nâng cao, thể hiện trách nhiệm, vai trò của người đại biểu dân cử; thực hiện vai trò nêu gương trong hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Cà Mau, ông Nguyễn Văn Nhâm đánh giá: “Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản Trung ương và địa phương, hoạt động của HĐND thành phố khóa XI tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Hoạt động của HĐND thành phố không ngừng đổi mới về phương thức, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên”.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu quan tâm đến các vấn đề: Trong hoạt động, một số mặt, lĩnh vực cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, tiếp công dân; nhất là nâng cao chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm cho các thành viên trong đoàn giám sát. Thành viên hai ban HĐND chủ yếu là kiêm nhiệm nên hoạt động tham gia giám sát, tiếp TXCT từng lúc từng nơi chưa phát huy tốt hiệu quả…

Thời gian 1,5 ngày, Thường trực HĐND thành phố thông qua nhiều báo cáo quan trọng; nhiều tờ trình; báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND thành phố…

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 được HĐND thành phố đặt ra là đổi mới phương thức hoạt động TXCT; tổ chức giám sát, khảo sát một số cơ quan đơn vị về tình hình triển khai nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số chuyên đề giám sát năm 2019; thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực HĐND các huyện trong tỉnh và thường trực HĐND xã, phường.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn