Gần 136.000 tỷ đồng thực hiện chính sách và công tác dân tộc, giai đoạn 2011 - 2015

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc diễn ra chiều 30/11. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị. Tại Cà Mau, chủ trì có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.Giai đoạn 2011 - 2015, mặc dù ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn quan tâm, bố trí 135.879,5 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thực hiện chính sách và công tác dân tộc.

Từ đó, kết cấu hạ tầng, đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được cải thiện rõ rệt: 98% số xã có đường ô tô, trên 90% xã có điện, gần 70% hộ được sử dụng điện; 100% xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học, nhiều xã đạt phổ cập THCS.

Chính sách cán bộ người DTTS cũng được đặc biệt quan tâm. Tính đến ngày 30/6/2014, ở các Bộ, ngành Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức người DTTS là 18.116, chiếm khoảng 5%. Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Cán bộ, công chức, viên chức người DTTS là 162.120, chiếm khoảng 14,53%.

Tại Hội nghị, tỉnh Cà Mau tham gia tham luận. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử: “Thực hiện Nghị định 05, UBND tỉnh đã ban hành 8 nghị quyết và 7 kế hoạch chỉ đạo, điều hành. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào DTTS Cà Mau được nâng lên đáng kể, tuy nhiên việc thoát nghèo chưa bền vững. Cà Mau đề xuất, giai đoạn tới, cần tập trung vào một chính sách lớn không nên thực hiện dàn trải. Quan tâm nhiều hơn công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người dân tộc…”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: “Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05/2011/NĐ-CP và các chính sách dân tộc hiện hành; chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với chính sách dân tộc, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho các huyện nghèo, xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn, vùng DTTS và miền núi, khắc phục đầu tư dàn trải; khuyến khích các địa phương ban hành các chính sách đặc thù, bố trí thêm nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các chính sách; quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn